Guru, vzpomínáš si, když jsi nám dal denní modlitby,[fn:: _Den žáka Sri Chinmoye_ Madal Bal, 2015, str. 100.

Sri Chinmoy: Musíme porazit strach, pochybnost, žárlivost — všechny tyto vlastnosti. Tyhle modlitby, které jsem vám dal před několika lety, k mé lítosti mnoho z vás neříká. Znovu vás upřímně žádám, abyste tyto modlitby každý den opakovali.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw