V jedné ze svých knih hovoříš o tom, že opravdu velcí duchovní Mistři mají ve vnitřním světě své vlastní světy. Například popisuješ, že svět Šrí Krišny je velmi rozlehlý a oduševnělý. Mohl bys popsat svůj svět?

Sri Chinmoy: Každý duchovní Mistr má ve vnitřním světě, kterému můžeme říkat Nebe, několik vlastních světů. Nejsou ale jako ášramy, jsou to roviny vědomí. Několik mých žáků už zemřelo. Ve vnitřním světě nyní nejsou na stejné úrovni vědomí. Jsou umístěni podle svých zásluh. Někteří z nich jsou na velmi vysoké úrovni a jiní trochu níže.

V této souvislosti ti povím legrační příběh. Je legrační, ale současně i bolestivý. Na Portoriku jsem měl jednoho žáka, který mě při mých návštěvách masíroval někdy osm i více hodin denně. Měl jsem ho velmi, velmi rád. On mě měl také velmi rád. Všichni ho měli rádi a dělali si z něj legraci, protože byl trochu bláznivý.

Jednoho dne jsem mu řekl: „Nezáleží na tom, jaký jsi v minulosti vedl život. Až odejdeš na onen svět, mohu tvou duši vynést na velmi vysokou úroveň. Bude to z milosti, ne za zásluhy. Udělám to pro tebe.“ Jeho odpověď zněla: „Ne, Guru, chci zůstat na nižší úrovni, abych se mohl vrátit do tohoto světa a užívat si života.“

Chtěl jsem ho pozvednout, zvýšit jeho standard, ale on to odmítl. Nemohl jsem tomu uvěřit! Když pomohu ostatním duším, jsou tak vděčné! Dokonce i mnoho, mnoho rodičů a příbuzných mých žáků, kterým jsem po jejich odchodu pomohl, bylo vděčných. Jenže tento konkrétní žák se chtěl jen vrátit. Nechtěl jít do vyšších světů. Chtěl se znovu vrátit na zem a užívat si života.

Někteří žáci se bojí dobrých věcí podobným způsobem. Dovedeš si to představit? Následují duchovní cestu, protože chtějí mír, lásku, světlo, blaženost a další božské kvality, jakmile se jim ale pokusím nabídnout trochu míru, jsou vystrašení — věř nebo nevěř. Chci jim dát něco velmi zvláštního, nějakou božskou kvalitu, ale oni cítí: „Ó můj Bože, když dostanu skutečný mír, skutečné světlo, můj vitální život bude trpět!“ Chtějí zůstat ve svém vitálním, emocionálním životě, a proto můj dar nepřijmou. Zatímco vedou svůj emocionální život, modlí se pro mír, světlo a vyšší, hlubší věci. Jenže když jim je přinesu, myslí na svůj druhý život a nepřijmou, co jim chci dát. Je to tak bolestné. Chodím sem a tam! Platí to i pro mnohé, co jsou tady. Modlíte se a modlíte, abyste se vzdali svého dřívějšího života. Chcete něco vyššího, a tak to Bůh snáší mým prostřednictvím. Jenže pak se někteří vracíte zpátky ke svému starému životu. Chcete raději jiný život než ten, co právě vedete.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw