Část IX

Sri Chinmoy: Položte mi, prosím, velmi krátké otázky, které se budou skládat jen z několika slov. Dávám vám tři minuty na rozmyšlenou! HDWO 26-51. Sri Chinmoy odpověděl na následující otázky 19. ledna 2006 v hotelu Awana Kijal Golf and Beach Resort během vánočního výletu se svými žáky v Malajsii. Otázky byly položeny členkami Paree's international singing group.

Jak můžeme neustále cítit tvou přítomnost?

Sri Chinmoy: Moji přítomnost můžete neustále cítit, když budete upřímněji ronit slzy vděčnosti.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw