Jak můžeme být disciplinovanější?

Sri Chinmoy: Předtím, než jdeš v noci spát, pomodli se k Bohu, abys od zítřka vstávala v šest hodin, ne-li o půl šesté. Tvá modlitba bude: „Ó Bože, dej mi schopnost zítra vstát o půl šesté.“ Pomodli se k Bohu za věci, které máš příští den udělat. Když je potom uděláš, disciplína vstoupí do tvého života. Pomodlit se ale musíš předchozí večer před tím, než půjdeš do postele.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw