Jak můžeme zpívat opravdu mocně?

Sri Chinmoy: Správné je zpívat oduševněle. Zpívat mocně je potřeba jen při vzácných příležitostech, oduševněle ale musíš zpívat vždy. Chceš-li zpívat oduševněle, musíš myslet na to, že nejsi tělo, nejsi vitálno, nejsi mysl, dokonce ani srdce; jsi jen duše. Myslíš-li na duši, cítíš-li, že jsi jen duše a nic jiného, pak dokážeš zpívat oduševněle.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw