Jak můžeme získat větší inspiraci?

Sri Chinmoy: Pozoruj ptáky, rozhlédni se po širé, modré obloze, zadívej se na zelené pole nebo na krásný měsíc. Když to budeš pozorovat, získáš větší inspiraci. Můžeš sledovat vycházející slunce nebo cokoliv jiného, co ti dá okamžitou radost. Vždy si najdi něco inspirujícího a dívej se na to svýma očima, dokud tě inspirace nenaplní. Pro zvýšení své inspirace se dívej na cokoliv, co je krásné.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw