Jak meditovat, když jsme ve stresu a vyčerpaní?

Sri Chinmoy: Jste-li ve stresu a vyčerpaní, obvykle to znamená, že jste pracovali velmi těžce. Na čtyři nebo pět minut si lehněte a nadechujte se tak pomalu, jak je to možné. Během dýchání musíte cítit, že sestupuje mír a vstupuje do vaší mysli. Mír potom koluje mezi hlavou a chodidly. Snažte se pocítit, že všechny vaše nervy dostávají výživu. Dýchejte co nejpomaleji a nejtišeji, aby se před vaším nosem ani nit nepohnula. Pokud se nit pohybuje sem a tam, je to známka toho, že nedýcháte pomalu a tiše. Můžete použít nit, abyste vyzkoušeli, jak dýcháte. Nehýbe-li se, je vaše dýchání správné. Po třech nebo čtyřech minutách můžete seshora snést mír do svého systému. Bude vám pak kolovat uvnitř celého těla. Správné dýchání je však naprosto nezbytné.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw