Jak mi může být zcela odpuštěno?

Sri Chinmoy: Řekněme, že jsi udělala něco špatného, a tak se modlíš k Bohu, aby ti odpustil. Pak uplynou dva měsíce, nebo dokonce jen dva dny, a ty budeš v pokušení udělat to stejné znovu. Když i přes pokušení tu stejnou špatnou věc nezopakuješ, znamená to, že ti bylo odpuštěno. Dokážeš-li ujistit Boha, že ji znovu neuděláš, Jeho Odpuštění přijde. V opačném případě se tvůj špatný čin a Boží Odpuštění nemusejí automaticky potkat. Bůh tě zkouší. Když vidí, že jsi tu věc podruhé neudělala, odpustí ti. Kdyby ti odpustil hned, měla bys sklon chybu po třech měsících zopakovat. Řekněme, že jsi zalhala. Nejprve ti Bůh dá šanci. Pak ale řekneš další lež a tehdy ti přestane věřit. Pokud slíbíš, že už nějakou věc neuděláš, a svůj slib dodržíš, je ti odpuštěno. Jestliže ale i nadále porušuješ svůj slib, potom ti není odpuštěno. V tu chvíli se to zhorší. Bůh se stane svým Světlem Spravedlnosti.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw