Jak můžeme poznat Boží Vůli?

Sri Chinmoy: Pět nebo deset minut medituj co nejupřímněji, co nejupřímněji. Nevynášej do popředí svoje přání. Neptej se: „Jak jen poznám Boží Vůli, jak ji jen zjistím?“ Zapomeň na svou otázku, nemysli na ni. Pouze medituj deset minut co nejhlouběji a nedovol vstoupit žádné myšlence, ani dobré ani špatné. Deset minut neměj žádné dobré nebo špatné myšlenky. Pak ti něco uvnitř řekne, co je Boží Vůlí. Deset minut zůstaň tichá. Nedovol vstoupit naprosto žádné myšlence. Potom ti tvůj vnitřní hlas řekne: „Tohle je správné, tohle je špatné.“

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw