Jak si zvětšit upřímnost, čistotu a pokoru?

Sri Chinmoy: Ty máš tři problémy? Lidé jsou na umření z jediného problému a ty máš tři!

Tvá otázka zní, jak zvětšit upřímnost, čistotu a pokoru. Začněme s upřímností. Mysli na dítě, kterému jsou jen dva nebo tři roky. Takové dítě ještě nezačalo lhát. Začne lhát, až se rozvine jeho mysl. Mysli na malé dítě a představuj si, že ses stala tímto dítětem. Hodné dítě přirozeně nikdy nelže. Bez ohledu na to, co udělá, vždy říká pravdu. Jestliže tedy chceš víc upřímnosti, mysli na malé dítě.

Následuje pokora. Chceš-li zvětšit pokoru, mysli na strom. Strom je veliký, ale začíná pokorně jako malé semínko. Semínko musí být pokorné, protože je tak nepatrné. Postupně, postupně se z něj stává obrovský banyánový strom. Takhle je to s pokorou. Musíš cítit, že tvůj původ je prakticky zanedbatelný. Myslíš-li na svůj původ, staneš se pokornou.

Pocházím z indické vesnice. Když pomyslím na indickou vesnici, menší než nejmenší, automaticky ke mně přichází pokora. Nyní jsem se stal známou osobností. Na naši cestu se přidalo tisíce žáků. Když si ale vzpomenu na svůj původ, na malou rodnou vesničku Šakpura, okamžitě se dostaví pokora. Vždycky si vzpomeň na svůj pokorný původ. Čím jsme úspěšnější, tím víc musíme být pokornější.

Podívej se na strom. Dokud nemá květy a plody, je rovný a vysoký. Pak se ale obsype plody a skloní se. Od stromu se můžeme naučit, že čím výše jdeme a stáváme se velkými, tím musíme být pokornější. Musíme se sklonit jako strom. Když vykonáme něco dobrého, místo abychom cítili pýchu, musíme pomyslet na svůj původ. Ze semínka se stáváme banyánovým stromem. Z kapky se postupně, postupně stáváme oceánem. Chlapec z malé vesničky Šakpury se nyní stal známým prakticky po celém světě. Vzpomenu-li si na svůj původ, dostanu ohromnou radost. Z malého semínka jsem vyrostl ve velký banyánový strom.

Následuje čistota. Abys zvýšila čistotu, polož si levou nebo pravou ruku na vrcholek hlavy a opakuj „čistota“. Velmi rychle opakuj „čistota, čistota, čistota, čistota, čistota, čistota“. Takto ucítíš, že celá tvá bytost, celé tvé tělo je od hlavy až k patě samou čistotou, čistotou, čistotou. Nejprve se dotkni hlavy, své mysli, protože nečistota je v ní. Obvykle radím opakovat mantru pomalu a oduševněle, ale za určitých okolností ji musíš říkat velmi rychle. Jsi-li například rozčílená, modli se k Bohu a co nejrychleji opakuj: „Mír, mír, mír, mír“. Můžeš to říkat pochodovým tempem, jako „levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá“. Přichází-li hněv nebo nečistota, můžeš také během opakování mantry běžet na místě.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw