Proč se bojím sebe sama?

Sri Chinmoy: Máš své nižší já a své vyšší Já. Tvé nižší já se obává tvého vyššího Já. Tvé nižší já cítí, že je velmi špatné, zatímco tvé vyšší Já je velmi dobré. Proto se bojíš. Nesmíš své nižší a vyšší já oddělovat. Ber svůj život jako jediné já — žádné nižší nebo vyšší. Pak se nebudeš bát. Právě teď se rozděluješ. Jedna tvá část je velmi nízko a druhá zase vysoko, takže jsi někde mezi. Z toho pochází tvůj strach, cítíš se ztracená. Nejlepší bude, když své nižší i vyšší já budeš společně považovat za jediné já. Když jsi jediná, nebudeš se mít čeho bát. Pokud se vidíš jako dvě části, nižší a vyšší, nutně to vede ke strachu. Necítíš se bezpečně. Vždycky na sebe mysli jako na jedinou skutečnost. Ať už jsi dobrá nebo špatná, jsi jediná osoba. Doposud ses rozdělovala na dvě osoby. Mysli na sebe jako na jednu. Pak se přestaneš sama sebe bát.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw