Jak se mohu zbavit strachu?

Sri Chinmoy: Strachu z čeho? To musíš vědět. Můžeme se bát rozlehlosti. Můžeme se bát výšky. Nebo můžeme mít strach z Boha, že nás potrestá, pokud jsme udělali něco špatného. Čeho se tedy bojíš?

Můj strach pochází z připoutání. Když ulpím na věcech, začnu se bát, že se jednoho dne všechno změní, a já o ně přijdu.

Sri Chinmoy: Když se věci mění, přichází strach. Tento strach můžeme odstranit, jen když milujeme Boha Jeho vlastním Způsobem. Musíme říkat: „Bože, Ty víš, co je pro mě nejlepší, co je nejlepší pro členy mé rodiny, co je nejlepší pro každého.“ Zvětšíš-li si lásku k Bohu, uvidíš, že všechno, co dělá a vždy bude dělat, je pro tvé dobro, pro tvé dobro. Problémem je, že si vždycky myslíme, že všechno musí být podle nás. Strach s námi zůstává, protože něco chceme vidět svým vlastním způsobem. Nechceme to vidět Božím Způsobem.

Když se ztotožníme s Božím Způsobem, nemáme strach, protože vidíme Boha v každé změně našeho života. Víme, že všechno dělá pro nás, pro naši rodinu a pro každého. Strach se objeví, jakmile požadujeme, aby se výsledek dostavil podle našich představ. Odevzdáme-li se ale Boží Vůli a Boží Způsob se stane naším, strach odejde a my jsme nekonečně šťastnější, než když jsme chtěli mít radost podle svého.

Nemysli na strach, ale mysli jen na svou víru v Boha, svou vlastní lásku k Bohu. Čím více máš víry v Boha, čím více máš lásky k Bohu, tím dříve se strachu zbavíš. Když necháme všechno na Bohu, dá nám, co potřebujeme, abychom dělali pokrok. Jakmile však svoji individuální vůli oddělíme od Boží univerzální Vůle, přijdou obavy, protože se staneme zodpovědnými za své touhy. Začneme se ptát sami sebe: „Bude má touha naplněna? Jak může být naplněna?“ Do naší mysli vstoupí takovéto hloupé otázky. Necháme-li ale všechno na Boží Vůli, Bůh převezme zodpovědnost za naši aspiraci. Pak můžeme jen sledovat, jak Bůh pracuje v našem aspirujícím životě a jeho prostřednictvím.

Musíš svůj strach položit k Božím Nohám a nesnažit se s ním vypořádat sama svou myslí. Právě teď si říkáš: „Ach, strach vstoupil do mého života! Musím udělat toto, musím udělat tamto.“ Jenže i když uděláš to nebo tamto, vidíš, že je strach stále přítomen. Zkoušíš jej porazit různými způsoby, ale nepomáhá to. Když do tebe vstoupí strach, prostě jej s největší radostí a rozhodností polož k Nohám Boha. Bůh ti potom strach odebere a nahradí ho svým Světlem, aby pracovalo ve tvém životě a jeho prostřednictvím.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw