Co dělají duše ve vnitřním světě?

Sri Chinmoy: Mají toho spoustu na práci. Žáci duchovních Mistrů se ve vnitřním světě modlí za Boží Vítězství stejným způsobem, jak o to vědomě usilovali, zatímco byli na zemi. Obyčejní lidé se modlí za naplnění svých tužeb. Nemodlí se za Boží Vítězství každý den. Občas, když se modlíme k Bohu za Jeho Vítězství, napadají nás hloupé myšlenky. Mysl nám řekne: „Když je Bůh vševědoucí a všemocný, jak může naše modlitba k Božímu Vítězství přispět?“ Jenže Bůh cítí: „Tady je někdo, komu záleží na Mém Vítězství.“ Když se k Bohu modlíme, usměje se na nás. Když se ale k Němu modlíme za Jeho Vítězství na zemi, těší Ho to nekonečně více. Modlíme-li se k Němu: „Dej mi toto,“ záleží nám jen na nás samotných. Jestliže se ale k Němu modlíme za Jeho Vítězství, záleží mu na nás víc, protože se staráme my o Něj.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw