V klasické hudbě je mnohokrát zmínka o bezzvukém zvuku. Ty jsi o něm také psal. Jak spolu souvisí, co jsi o něm řekl a co je napsáno v knihách o klasické hudbě?

Sri Chinmoy: Těžko říct. Mohu popsat jen svoji vlastní zkušenost s bezzvukým zvukem. Všichni víme, že zvuk je zvuk a ticho je ticho. Mysl nemůže bezzvuký zvuk pochopit. Je-li to zvuk, jak by to mohlo být ticho? A je-li to ticho, jak by to mohl být zvuk? Na první pohled je v tom rozpor. Zvuku a tichu rozumíme, jen když jsou oddělené. Bezzvuký zvuk představuje něco nekonečného — nekonečnou Sílu, nekonečné Světlo, nekonečnou Blaženost. Takovéto věci si mysl nepředstaví, natož aby je popsala. Existují milióny a miliardy věcí, kterým mysl neuvěří, které nemůže pochopit. Tahle k nim patří. Když se já zmiňuji o „bezzvukém zvuku“, mám na mysli nekonečný Mír, nekonečné Světlo a nekonečnou Blaženost.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw