Jak si můžeme vytvořit se svým Mistrem nejužší, nejsilnější spojení pro tuto a všechny zbývající inkarnace?

Sri Chinmoy: Mysli na tuto inkarnaci. Na ty budoucí zapomeň! Své budoucí inkarnace neznáme. Jsou pro nás nepoznatelné. A v této inkarnaci je na tvou otázku jediná odpověď: modlitba, modlitba a modlitba.

Mnoho žáků udělalo ohromný, ohromný pokrok hned na počátku své duchovní cesty. V současnosti si ale už roky a roky užívají dlouhodobou dovolenou. Někteří žáci, kteří přišli o mnoho let později, je zdaleka překonali. Ti již ale také začali odpočívat.

Pak máme několik nováčků, kteří kráčejí velmi, velmi rychle, ale nevíme, co se s nimi stane za čtyři, šest nebo deset let. Není zaručeno, že někdo dosáhne cíle, když teď běží velmi rychle. Je to jako v závodě na sto metrů. Někdo třeba běží v první linii velmi, velmi rychle, ale zkušený běžec jej může před cílem předběhnout. V duchovním životě není žádné pevné a neměnné pravidlo.

Sri Aurobindův Guru, Vishnu Bhaskar Lele, se celých sedm let pokoušel utišit svoji mysl. Sri Aurobindo to dokázal za pouhé tři dny! A kdo to oznámil? Sám Mistr. Věřil bys tomu? Byly případy, kdy duchovní Mistr zestárl a jeho jedinou modlitbou ke svému žákovi bylo: „Vím, že mne v této inkarnaci překonáš. Slib mi, že budeš mým Guruem v mém dalším životě.“ Dovedeš si to představit? Guru se modlí ke svému žákovi: „Jasně vidím, že mne zdaleka, zdaleka překonáš. Slib mi, že se v mé následující inkarnaci staneš mým Guruem.“ Žák je z toho pak zmatený. Kdy svého Mistra překoná? A kdy bude mít své vlastní žáky? Jenže Mistr to ví. Ví, že jej žák překoná. Děje se spoustu takovýchto zajímavých věcí.

Šrí Rámakrišna přivedl na zem další duchovní osobnost, dalšího duchovního obra, stejného jako byl Svámí Vivékánanda. Ale běda, nemohl ho najít. Šrí Rámakrišna nemohl najít druhou duši! Svámí Vivékánanda toho tolik dokázal, ale Šrí Rámakrišna prohlásil: „Byl by tu další Naren, ale nemohl jsem ho najít. Je v temnotě a nevědomosti.“ Nedokázal jej najít. Věř tomu! Prosil duši Svámího Vivékánandy, aby sestoupila z Nebe, z Nejvyššího. Získal Narena na pouhých šest let, když byl ještě mladý. Tu druhou duši ale nemohl najít.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw