Příroda je pro nás ohromnou inspirací. Můžeme něco udělat, abychom jí pomohli?

Sri Chinmoy: Když nepomůže tvá vláda, co se dá dělat? Chce-li přírodu zničit, aby mohla postavit továrny a jiné věci, udělá to. Modlitba je jedinou odpovědí. Musíme se modlit k Bohu za ochranu přírody. Musíme se modlit, aby Bůh změnil názory těch ve vládě. Koneckonců, Bůh je všemohoucí, takže když požádáme Všemohoucího, aby zachoval krásu přírody, až to uzná za vhodné, naši modlitbu vyslyší. Abychom zachránili krásu přírody, musíme se modlit k Bohu, jako se k Němu modlíme pro všechno ostatní.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw