Jak tvé odpuštění, soucit a ochrana pracují v našich současných, minulých a budoucích životech?

Sri Chinmoy: Já nic nezmůžu. Nejsem nic. Ale Nejvyšší, můj Milovaný Nejvyšší, který je tvým Guruem, mým Guruem, Guruem všech — Guruem každé lidské bytosti, a dokonce Guruem duchovních Mistrů — to On činí rozhodnutí o minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Modlíme se k Bohu: „Ochraňuj mě, ochraňuj mě!“ Jenže pak Bůh uvidí, že se nám má něco stát za šest nebo deset let, a tak nám občas poskytne ochranu i pro budoucnost, a nejen pro tuto chvíli. Většinou se modlíme k Bohu pro ochranu v přítomnosti nebo bezprostřední budoucnosti. Nikdy se nemodlíme, aby nás ochránil před něčím, co se stane za dvacet let. Bůh ale ze své nekonečné Štědrosti může udělit ochranu, která zabrání něčemu, co se stane až za dvacet let.

Co se týká duchovních Mistrů, musím říci, že je k nim Bůh často shovívavý, protože Jej určitým způsobem potěšili. Občas může duchovní Mistr prosit Boha, aby změnil osud určité osoby. Obyčejná mysl namítne: „Proč se snažíš změnit Boží Vůli? Proč se k Němu modlíš, když jsi tak odevzdaný? Ať už Bůh rozhodl jakkoliv, nechť se tak stane!“ Někdy za to Bůh duchovnímu Mistrovi i vyhubuje: „Proč se snažíš porušit Můj kosmický Zákon?“ Protože však Mistr realizoval Boha a sjednotil se s ním, Bůh občas jeho žádosti vyhoví.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw