Sri Chinmoy hovořil o zpívání „Invocation“

K mému velkému zármutku jsou žáci, kteří ráno nezpívají Invocation. V mém případě je to ta úplně první věc, kterou každé ráno dělám — hraji Invocation na spinet. Chci, aby každý zpíval, zpíval, zpíval Invocation každé ráno. Pro mě není Invocation nic jiného než mantra. Její slova jsou prostší než nejprostší. Mysl řekne, že jsou všechna její slova velmi prostá, jenže Bůh Sám je prostý. Vzduch je prostý. Obloha je prostá. Všechno je prosté. Bůh miluje život v prostotě, ne ve složitosti. Drazí, jestli nezpíváte Invocation, začněte zítra! Kdykoliv vstanete — v sedm, v osm nebo v devět hodin, kdykoliv vstanete, je to ta nejlepší doba na zpívání. A když se Invocation zpívá nebo hraje, musíte mít sepnuté ruce.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw