Viděla jsem tě už v mnoha podobách, ale byl jsi to ty, poznala jsem tě. Když jsem nedávno pobývala měsíc v Indii, každý večer jsem šplhala na malý pahorek zarostlý stromy. Byla to samá divočina. Každý den jsem tam chtěla jít, protože jsem tě hned první den odtamtud viděla z dálky přicházet. Když nepršelo, každý den jsem tam šla a mnohokrát, mnohokrát jsem tě viděla. Byla to halucinace nebo jsi to byl opravdu ty?

Sri Chinmoy: Je to naprostá pravda! Několikrát jsem tě šel ve vnitřním světě do Bangalore navštívit. Asi třikrát nebo čtyřikrát jsem se chystal zavolat tvému manželovi, abych se zeptal, jak se ti daří. Pak mi ale má vnitřní bytost připomněla, že máme přímé vnitřní spojení, takže proč bych se ho musel ptát, jak se má jeho žena? Nač se ptát jeho, když mám přímou linku? Měla jsi opravdový zážitek.

Podobně, chce-li Bůh někomu něco ukázat, může tak učinit. Jednou v ášramu jedna paní velmi toužila spatřit Svámího Vivékánandu a já jsem jí ho hned ukázal. Její manžel seděl vedle mě, seděl mezi mnou a svou ženou, ale ten Svámího Vivékánandu neviděl. Přivolal jsem Svámího Vivékánandu a dotkl jsem se manželova kolena. On se pak dotkl kolena své ženy a ona hned Svámího Vivékánandu spatřila a rozplakala se radostí. Později mi její manžel řekl: „Jak to, že jsem nic neviděl, když ses mě dotýkal?“

Odpověděl jsem mu: „Ten zážitek nebyl určený tobě. Tvá žena toužila po Svámí Vivékánandovi. Je jejím Guruem. Tvým Guruem je Sri Aurobindo.“

Muž se stal spojovacím článkem — procházel jím proud — já se dotýkal jeho, on zase své ženy a ta mohla Svámího vidět. Jak je ale možné, že člověk, kterého jsem se dotýkal, nic neviděl? Tento zážitek nebyl určený pro něj. Duchovní proud procházel skrze něj mezi mnou a jeho ženou, ne mezi mnou a jím. Byl jen prostředníkem.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw