Myslíš, že mají sebenaplňující proroctví nějakou cenu? Jinými slovy, když někdo říká „věřím, že teď přicházejí dobré věci“, je v tom nějaká síla, která dokáže pozměnit okolnosti a obrátit věci k lepšímu?

Sri Chinmoy: Když se ti v životě stane nějaká nešťastná událost, jsou tři způsoby, jak k ní přistupovat. Prvním způsobem je říkat: „To přejde, to přejde. Žádná noc netrvá věčně. Tohle také přejde.“

Další způsob je říkat: „Mohlo to být horší, mohlo to být horší.“ Když budeš několikrát opakovat „mohlo to být horší“ nebo „to přejde“, získáš určitou vnitřní sílu.

U třetího způsobu si musíš připomenout několik šťastných, šťastnějších, nejšťastnějších dnů ve svém životě. Vždycky lidem říkám, aby si zapsali své nejvyšší zážitky. Když je ti pak bídně, můžeš si své poznámky číst a vzpomenout si na radost, jakou jsi tehdy měl. Zápisky pomáhají. Veď si deník. Můžeš si do něj psát, že toho a toho dne se ve tvém životě stalo něco významného a ty jsi z toho skákal radostí. Když pak jde všechno špatně, můžeš z takových vzpomínek čerpat radost. Radost není nic jiného než vůně a tuto nanejvýš mocnou vůni si neseš s sebou.

To jsou tedy tři způsoby. Jedním je říkat, že to přejde. Dalším je myslet si, že to mohlo dopadnout hůř. Poslední je vzpomenout si na své nejvyšší zážitky. Jen pohlédni na slova, která sis zapsal. Za tři nebo čtyři minuty budeš zaplaven radostí. A nebude to žádná falešná radost. Máš právo vzpomenout si na něco, co se stalo ve tvém vlastním životě, takže si šťastné dny zapamatuj! Okamžitě ti mohou dát ohromnou radost. Krása a vůně těchto šťastných dnů přemůžou smutné zážitky, když ti jde v životě všechno špatně.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw