V Číně jsem uviděl čínskou bohyni Quan Yin a něco jsem z ní opravdu cítil. Zajímalo by mě, jestli je v pořádku si před ni sednout, když mě to inspiruje?

Sri Chinmoy: Není na tom nic špatného, budeš-li se dívat na tuto čínskou bohyni. Přišla ke mně třikrát nebo čtyřikrát před mou návštěvou Číny. Pokud tě inspiruje, nebudu na ni žárlit! Je to bohyně. Podobně nebudu žárlit ani na Matku Kálí, když na ni budeš meditovat. Matka Kálí je má Matka. Chceš-li to občas dělat, nemám námitek. Jsem poslední člověk, který by ti v tom bránil, protože jakmile se jednou sjednotíš s Bohem, sjednotíš se se všemi kosmickými bohy a bohyněmi. Někde hluboko ve svém srdci ale musíš pořád vědět, že tento indický Guru je pro tebe dostačující.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw