136.

```

TADY a TEĎ

mě Bůh žádá,

abych vyšel z jeskyně

nejistoty své mysli

a ukázal Mu nejmocnější

mořské vlny světla a blaženosti

svého srdce.

```

From:Sri Chinmoy,Tady a teď, Madal Bal, 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hn