Jak si můžeme nejlépe vyvinout schopnost cítit tvou přítomnost ve svém srdci, jako bychom byli ve tvé fyzické přítomnosti?

Sri Chinmoy: Představivost je skutečnost sama o sobě. Jestliže chcete cítit moji přítomnost, nemyslete na to, co právě dělám. Prostě si mě představte na místě, kde jste ode mě kdysi získali největší soucit, náklonnost či požehnání. Mohlo to být na tenisovém kurtu, v meditační místnosti nebo kdekoliv jinde. Tolikrát jste ode mě něco dostali. Vzpomeňte si na pár nejvýznamnějších chvil, kdy jste ode mě cítili nejsilnější požehnání nebo pochvalu. Představte si mou tvář a své vlastní srdce a noste je s sebou. Když jste v práci, nemusíte si myslet: „Ó, je jedenáct hodin. Guru je buď doma, nebo na tenisovém kurtu. Hraje tenis, nebo cvičí.“ Ne, jen si vzpomeňte na určité datum nebo na určité místo, kde jste získali největší požehnání, soucit, náklonnost, vděčnost nebo cokoliv, co vám dalo ohromnou a bezmeznou radost. Nechť se tato radost stane nedílnou součástí vašeho životního dechu. Pamatujte si ne jednu, ale několik takových příležitostí. Dokážete-li si je udržet ve svém srdci a ve své mysli, pak mě můžete nosit s sebou, kamkoliv jdete. Jakmile se radost, kterou jste ode mě získali nebo kterou jste mi dali, stane nedílnou součásti vašeho životního dechu, stačí to, abyste mě cítili, kdekoliv se nacházíte.

From:Sri Chinmoy,Melodie mého srdce, Madal Bal, 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/htm