Mých sedm očí

Mám sedm očí. Dvě oči, své fyzické oči, potřebuji, abych viděl fyzický svět.

Mám jedno oko uprostřed čela, malinko nad svým obočím. Toto vnitřní oko používám, abych viděl nejvzdálenější, nejvyšší a nejhlubší oblasti vědomí. Cokoliv vidím tímto okem, tím se nakonec mohu stát. Mohu vrůst do jakéhokoliv konkrétního vyjádření nejvyšší Božskosti, které tímto okem vidím.

Mám jedno oko uvnitř svého srdce. Toto oko mi říká, že pouhé vidění Pravdy nestačí. Také musím cítit, že Pravda musí být uskutečněna. Musím cítit, že Pravda je skutečně moje a že já náležím Pravdě.

Mám dvě oči ve svých nohách. Tyto oči mi říkají, že vidět znamená věřit. Říkají mi, že vidět minulost znamená vidět závod směřující nazpět. Tyto oči mi říkají, že vidět mou nenaplněnou minulost, znamená vidět cíle zklamání, omezení, svázanosti a smrti, které na mě všechny čekají.

Mám ještě jedno oko, v koruně své hlavy. Toto oko mi říká, že věřit znamená vidět. Věřit nejvyšší Pravdě znamená vidět budoucnost, svůj závod vpřed. Pokud věřím v nejvyšší, nejzazší, transcendentální Pravdu, pak uvidím zlaté Vše, místo, kde si spolu hrají Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost, a kde mohu vrůst do Písně naprostého Naplnění. Toto mi říká mé sedmé oko.

Všichni máme těchto sedm očí. Rád bych řekl, že těchto sedm očí jsou skutečné oči. Ponoříme-li se hluboko do naší vnitřní bytosti, uvidíme, že skutečně existují. Pokusme se je otevřít svou aspirací. Poté budeme používat jen oči, které jsou nezbytné pro naplnění naší realizace a pro naplnění naší manifestace. Budeme aspirovat, ale naši aspiraci budeme nabízet k Nohám Pána Nejvyššího. Každý hledající musí nabízet svou aspiraci k Nohám Pána Nejvyššího. Potom je na Nejvyšším, aby naše vnitřní oči otevřel. Je to On, kdo nám pomáhá v našem pochodu kupředu, v naší cestě dovnitř a nahoru. Pokud ale cítí, že právě teď není nezbytné, aby otevíral naše vnitřní oči, přirozeně nás povede k tomu Nejvyššímu jinými prostředky.

From:Sri Chinmoy,Ode dneška za sto let, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hy