Miluji tě víc než svůj vlastní život

Byl jednou jeden mladík jménem Rameš. Jeho rodiče byli nejen bohatí, ale také velice laskaví. Rameš byl dobrým studentem. Každý den se učil od devíti až do poledne. Od dvanácti do jedné měl přestávku a potom pokračoval od jedné do tří.

Studenti si nosili z domu jídlo, které pak snědli na oběd. Jednoho dne si Rameš uvědomil, že jeho přítel Gopal neměl už několik dní nic k jídlu. Vlastně si žádné jídlo ani do školy nedonesl.

Rameš tedy za svým přítelem zašel a zeptal se ho, proč nemá nic k jídlu. „Moje matka mi nemohla nic dát,“ odpověděl Gopal. „Řekla mi, že doma nic nemáme.“

„Nedělej si starosti,“ řekl mu Rameš. „Rozdělím se s tebou.“

„Ne, nemohu si vzít tvé jídlo,“ řekl Gopal.

„Jistěže můžeš,“ naléhal Rameš. „Mí rodiče mi dávají víc jídla, než potřebuji.“ Gopal nakonec souhlasil, a tak se oba chlapci po několik týdnů dělili o Ramešovo jídlo.

Jednoho dne Gopal přestal chodit do školy. Rameše to zneklidnilo. Zeptal se učitele, proč jeho přítel přestal přicházet, a ten mu řekl: „Gopal pochází z chudé rodiny. Jeho rodiče si nemohou dovolit platit školné.“

Rameš byl kvůli svému příteli smutný. Když bylo po vyučování, získal od učitele Gopalovu adresu a zašel k němu domů. Tam svého přítele žádal, aby se vrátil zpět do školy, že se zeptá svých rodičů, zda by vyučování platili. Gopalovi rodiče byli jeho laskavostí hluboce dojati a Gopal začal znovu chodit do školy. Gopalův otec byl starý muž. Za několik let zemřel. Když zemřel, rodina byla stižena naprostou chudobou a Rameš je podporoval svými vlastními penězi. Když Gopalova sestra vážně onemocněla, nemohla si rodina dovolit platit nemocniční účty. A Rameš jim znovu pomohl. Ve všech ohledech byl přítelem a ochráncem Gopalovy rodiny.

Rameš i Gopal dokončili střední školu a šli na univerzitu. Jednoho dne řekl Gopal Ramešovi: „Říct, že mé srdce je naplněno vděčností, je málo. Miluji tě víc, než miluji svůj vlastní život.“

„Můj příteli,“ odpověděl Rameš: „jestliže mě miluješ, je to pro mě víc než dost. Nemusíš mě milovat víc než svůj vlastní život.“

„Ale já tě opravdu miluji a chci to dokázat,“ odpověděl Gopal. Potom otevřel svůj kapesní nůž a řízl se do své paže. Začal krvácet. Potom položil pár kapek své krve na Ramešovy nohy.

„Co to děláš?“ řekl Rameš. Dotkl se rány na Gopalově paži a dal pár kapek krve ke svému srdci a řekl: „To je místo pro krev tvého života. Dávám ti svůj pozemský poklad v podobě materiálního bohatství. Ty mi dáváš lásku svého srdce, která je nebeským bohatstvím nade vše.“

From:Sri Chinmoy,Zážitky osvícení na indické půdě, část 2, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ie_2