Mír

Mír sám o sobě je síla. Máte-li vnitřní mír, budete cítit radost a blaženost, když vstoupíte do vnějšího světa. Vnější svět můžete mít pod kontrolou, budete-li mít mír mysli, dokonce i když budete mít je trochu míru mysli. Kamkoliv půjdete, budete mít svůj vlastní mír. Nebudete-li moci nabídnout žádný mír mysli, pak jediné kvality, které budete vyjadřovat, budou nepokoj, agrese a další nebožské věci.

Když duchovní Mistr medituje se skupinou hledajících, někteří jsou nepokojní. Mistrův Mír se nedotkne nikoho, kdo je nepokojný. Obráceně ale síla jeho Míru vstoupí do všech hledajících, kteří jsou upřímní. Mistr si zachovává svou vnitřní vyrovnanost a po půl hodině, až se hledající vrátí do světa, ucítí, že jsou naplněni mírem. Mistr do nich vložil Mír; a potom po půl hodině nebo po hodině z nich začne vyzařovat Mír, Světlo a Blaženost.

Svět je něco velmi rozsáhlého, ale každý člověk reprezentuje svět. Ty a já tvoříme svět vibracemi, které světu nabízíme. Můžeme říct, že jakákoliv malá místnost je miniaturním světem. Můžeme-li vzývat Mír a pak ho nabídnout někomu dalšímu, tak uvidíme, jak se Mír rozšiřuje od jednou k druhému a postupně do celého světa.

From:Sri Chinmoy,Ovoce osvícení, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/if