Jak ti můžeme být odevzdanější, Guru?

Sri Chinmoy: Tady musíte vědět, že byste se neměli snažit odevzdat se mně. Laskavě se snažte odevzdat Nejvyššímu ve mně. Své odevzdání Nejvyššímu můžete zvýšit tím, že budete denně nabízet Nejvyššímu vděčnost. To je nejrychlejší a nejúčinnější způsob. Každý hledající musí dát Nejvyššímu to, co je v něm nejlepší. Vděčnost je zdaleka ta nejlepší vlastnost, kterou vy a ostatní jako hledající máte. Proto dáte-li Nejvyššímu svou nejlepší vlastnost, své nejlepší vlastnictví, přirozeně vám dá něco, co uspíší vaši cestu, zvýší vaši rychlost směrem k realizaci Boha, směrem k vlastnímu objevení sebe sama. Jestliže dáte to, co je ve vás nejlepší, On vám nabídne něco, co vám pomůže běžet k vašemu konečnému cíli nejrychleji, a to je odevzdání. Nejvyšší zvýší vaše odevzdání za předpokladu, že Mu dáte svou nejlepší vlastnost, a tou je vděčnost.

From:Sri Chinmoy,Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ij