Poté, co jsem přišel na vaši cestu, různé věci ke mně přicházejí, aniž bych o něco žádal. Je to normální?

Sri Chinmoy: To, co potřebujeme, nám Nejvyšší rozhodně dá. Jen musíme vědět, co opravdu potřebujeme a co pouze požadujeme nebo chceme. To, co skutečně potřebujeme, co potřebuje naše duše nebo naše srdce, vždycky dostaneme. Tyto skutečné potřeby nevznikají v nás: přicházejí k nám od Zdroje jako inspirace. Když se potom tato inspirace snaží projevit, stává se naším stvořením, naší realizací, naším dosažením. Ale tato potřeba k nám přichází ve formě inspirace od Zdroje. Vaše vnitřní potřeby budou zaručeně naplněny. Ale je naplněno všechno to, co chceme, přivodí nám to velké potíže. Naplněním našich vitálních žádostí či tužeb pouze zvětšujeme své potíže. Vaše zážitky jsou povzbuzující a inspirující. Zde jsme se dozvěděli, že Bůh na nás myslí více, nekonečně více, než my myslíme sami na sebe. Někdy se domníváme, že myslíme na Boha více, než On myslí na nás, ale to je absurdní. Někdy se domníváme, že myslíme sami na sebe více, než na nás myslí Bůh. To je také absurdní. Říkáme: „Bůh dal vznik celému stvoření. Musí myslet na nekonečně mnoho bytostí a já jsem pouhou drobnou částečkou. Jak na mě může myslet nebo proč by měl na mě myslet?“ Ale takto to v tomto případě není. Bůh má schopnost stvořit nekonečně mnoho bytostí a také má schopnost myslet na každičkou z nich Svým nenapodobitelným způsobem. Musíme si uvědomit, že On na nás myslí nekonečně více, než my myslíme sami na sebe. Nakonec, my jsme Jeho nástroji, Bůh není naším nástrojem. Jsme Jeho nástroji, proto na nás přirozeně musí myslet a starat se o nás, pokud nás chce zdokonalit.

From:Sri Chinmoy,Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ij