Přemožitel času a prostoru

Šjáma Čaran Lahiri byl indický duchovní Mistr, který pracoval jako úředník. Jednoho dne si všiml, že jeho nadřízený, Angličan, je smutný a zarmoucený. Lahiri se ho zeptal, co ho trápí. Nadřízený mu pověděl, že jeho žena je velmi nemocná a je v Anglii v nemocnici, a on od ní ani od její rodiny nedostal žádnou zprávu.

„Dovolte mi odejít do vedlejší místnosti a meditovat,“ navrhl Lahiri. „Potom vám přinesu zprávy.“ Nadřízený se na mladého úředníka usmál. I když jeho dobrou vůli ocenil, skutečnou víru v něj neměl. Věřil, že k něčemu takovému musí být člověk velkým duchovním Mistrem s mimořádnou okultní silou. A Lahiriho znal jen jako prostého mladého úředníka.

Uběhlo patnáct minut, když Lahiri vyšel z místnosti a řekl svému nadřízenému: „Do dvou nebo tří dnů dostanete od své ženy dopis. Daří se jí dobře. Nedělejte si starosti.“ Sdělil mu dokonce i obsah dopisu.

Do tří dnů dopis opravdu přišel a jeho obsah byl přesně takový, jak řekl úředník. Příběh zde ale nekončí. O několik měsíců později přicestovala žena nadřízeného do Indie. Jednoho dne navštívila úřad svého muže. Když uviděla Lahiriho, vydechla překvapením. „Jak to, že ten muž je zde?“ řekla svému muži. „Viděla jsem jej u své smrtelné postele v nemocnici. Podíval se na mě a usmál se, a potom jsem se uzdravila.“ Její manžel i všichni, kteří pracovali v úřadě, byli dočista udiveni.

Komentář: Duchovní Mistr je někdo, kdo vyřešil problémy prostoru a času, stejně jako všechny další lidské problémy. V jednotě s Boží Kosmickou vůlí obývá celý širý svět. Nechodí nikam. Jednoduše je tam, kde je potřeba. Lékařská síla je často nejistá. Duchovní síla je však nejistá jen tehdy, když si není vědoma všemohoucí schopnosti Zdroje. Když si je duchovnost plně vědoma schopnosti Zdroje a svou odevzdaností postupně získává schopnost Zdroje, hle, je Zdrojem požehnána a vrůstá do všemocného Zdroje samotného.

From:Sri Chinmoy,Indie a její hostina zázraků: přijď a užívej si, část 2, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/imf_2