Světlo spravedlnosti září

Jeden z žáků Šjámy Čarana Lahiriho se jmenoval Kali Kumar. Pracoval v kanceláři a Mistra docela často navštěvoval. Jeho šéfovi se bohužel nelíbilo, že byl duchovnímu Mistrovi oddaný. Byl ve středních letech a chtěl být jediným šéfem Kali Kumara, a tak duchovního Mistra doslova nenáviděl.

Jednoho dne šel s Kali Kumarem do ášramu jeho Mistra s úmyslem ho urazit. Chtěl si stěžovat, že ho Kali Kumar neposlouchá tak, jako poslouchá svého Mistra. Než ale mohl cokoliv říci, Šjáma Čaran Lahiri promluvil ke Kali Kumarovi: „Dnes bych ti rád ukázal něco, co tě možná potěší. Zhasni.“ Kali Kumar zhasnul a několik minut meditovali. Pak Mistr řekl: „Vidíte něco?“ Kali Kumar i jeho šéf uviděli velmi krásnou mladou dívku. Mistr poté řekl šéfovi: „Poznáváš ji?“ Šéf byl velmi zahanben a uveden do rozpaků.

„Není to tvá milenka?“ pokračoval Šjáma Čaran. „Tvá žena a děti jsou ti tak oddané a věrné. Jak je možné, že ses do této dívky tak strašně zamiloval?“

Šéf Kali Kumara jen plakal a plakal. „Prosím, odpusť mi,“ prosil Mistra: „chci se stát tvým žákem. Chci, abys mě zasvětil.“

Šjáma Čaran řekl: „Nemohu tě zasvětit hned. Musíš počkat šest měsíců. Povedeš-li během těchto šesti měsíců čistý život a zůstaneš věrný své ženě, zasvětím tě.“

Zůstal své ženě věrný jen tři měsíce; pak se vrátil ke své přítelkyni a za čtyři měsíce zemřel.

Komentář: Pokoušíte-li se napadnout skutečného duchovního Mistra, budou vás pronásledovat nemilosrdné potíže. Duchovní Mistr vám snadno odpustí, ale pro vaši duši bude nesmírně těžké, téměř nemožné vám odpustit. Vaše duše ví, že pravý duchovní Mistr je nejenom vaším nejlepším přítelem, ale také vaším jediným přítelem. Když napadáte duchovního Mistra, pokoušíte se rozbít věčné přátelství, které září mezi vaší duší a duchovním Mistrem. Vaše duše to proto vůbec neschvaluje. V tu chvíli vzývá kosmickou Vůli či Světlo Spravedlnosti, aby ve vašem neaspirujícím a neosvíceném životě sehrálo svou roli.

From:Sri Chinmoy,Indie a její hostina zázraků: přijď a užívej si, část 2, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/imf_2