Mistrova duchovní síla

Sri Juktešwar byl oddaným žákem Šjámy Čaran Lahiriho. Jednoho dne jeho nejdražší přítel Ram onemocněl cholerou. Jeho život se pokoušeli zachránit dva lékaři, ale zdálo se, že všechno jejich úsilí je marné. Oba lékaři si byli jisti, že Ram během několika hodin zemře.

Juktešwar běžel za svým Mistrem a prosil ho, aby zachránil život jeho přítele. „Máš lékaře,“ řekl mu Lahiri. „Proč potřebuješ mě? Lékaři ho zachrání. Mohou udělat potřebné i beze mě.“

Juktešwar se vracel plný naděje, ale zdravotní stav jeho přítele se postupně zhoršoval. Když si byl Ram jist, že během několika minut zemře, řekl svému příteli: „Brzy zemřu. Pověz prosím Mistrovi, že mám poslední přání. Mým posledním přáním je, aby přišel a dotknul se mého těla a požehnal mi.“ Během několika minut zemřel.

Juktešwar se s pláčem vrátil k Lahirimu, aby mu vyřídil Ramův vzkaz. „Jak je Ramovi?“ zeptal se Mistr.

„Zajdi se podívat sám,“ odpověděl Juktešwar. „Jeho poslední modlitba byla, aby ses dotkl jeho mrtvého těla a požehnal mu.“

Šjáma Čaran však řekl: „Proč bych měl chodit? Vždyť není mrtvý.“

„Je mrtvý,“ řekl Juktešwar. „Lékaři to potvrdili.“

Lahiri vzal trochu oleje z lampy a řekl svému žákovi: „Jdi a nalej mu ten olej do úst.“

Jeho přítel byl sice mrtev, ale když to byl příkaz Mistra, co jiného mohl Juktešwar dělat? Zašel tedy k Ramovi a nalil mu olej do úst. Během několika minut Ram ožil a vyprávěl, že měl sen, ve kterém viděl Lahiriho v nádherné podobě. Mistr mu řekl: „Rame, proč spíš? Vstaň a pojď ke mně.“

Potom Ram vstal, oblékl se a oba přátelé šli do Lahiriho domu. „Naučil jsem tě,“ řekl Mistr Juktešwarovi: „jak přemoci smrt. Od nynějška, když kdokoliv zemře, dáš jen trochu oleje do jeho úst. Dal jsem ti lék na přemožení smrti.“ Všichni se smáli. Velice dobře věděli, že olej byl jen vnějším gestem, symbolem. Mistr použil olej, jen aby přesvědčil fyzickou mysl fyzickým předmětem. Skutečný dar života přišel od Lahiriho.

Komentář: Je to jen všemohoucí duchovnost, která dokáže změnit nemožné v možné. Avšak duchovnost, ze své čisté velkorysosti, se snaží působit ve světě pomocí světských prostředků, aby přesvědčila fyzickou mysl, že principy pravdy jsou přístupné pro to lidské v nás.

Bez jakéhokoliv váhání může někdo říct, že je to duchovní síla, která v tichu obrací nemožnost skutečnosti na jasnou možnost. A nejen toto, ale potom přemění tuto možnost na nevyhnutelnou skutečnost.

Byla to Mistrova duchovní síla, která oživila Rama. Můžeme nalít jakýkoliv olej do úst umírajícího člověka, ale přežije? Mohlo by to být cokoliv. Aby přesvědčil fyzickou mysl nějakým fyzickým objektem, Mistr řekl svému žákovi, aby použil olej. Proto duchovní Mistři říkají: „Udělej toto, udělej tamto,“ když je někdo nemocný. Ve skutečnosti je to jejich duchovní síla, která uzdravuje. Ale oni ví, že takto přesvědčí fyzickou mysl a fyzická mysl pacienta může uvěřit, že Mistr má o něj skutečný zájem.

From:Sri Chinmoy,Indie a její hostina zázraků: přijď a užívej si, část 2, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/imf_2