NAC: Jakou podobu má vaše činnost v této službě?

Sri Chinmoy: Po celém světě máme asi šedesát Center. Čas od času navštívím všechna Centra a ta se mnou udržují vnitřní spojení. Napsal jsem přes dvě stě padesát knih. Dvakrát týdně chodím do OSN a mám zde meditaci pro delegáty a zaměstnance. Zkouším sloužit lidstvu ve společenství národů podle své vnitřní schopnosti, čemuž říkám zasvěcená dušeplná služba. To je to, co dělám. Zkouším sloužit všude, a kdykoliv dostanu příležitost sloužit, tehdy cítím, že můj život na zemi má cenu.

From:Sri Chinmoy,Klenot pokory, Madal Bal, 1998
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/jh