Ocenění mé modlitby1

Žádám Boha o odpuštění

a Bůh mi odpustí.

Potom si však uvědomím,

že to nebylo odpuštění,

co jsem od Něj opravdu chtěl.

To, co jsem od Něj chtěl,

nebylo nic než ocenění

mé oduševnělé modlitby.  1. FF-3119

From:Sri Chinmoy,Khama karo „Odpusť mi, odpusť“, Sri Chinmoy Centrum, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/kk