Jak Nejvyšší osvěcuje minulost?2

Sri Chinmoy: Nejvyšší osvěcuje minulost tím, že odpouští. Skutečné odpuštění znamená zapomenout, vědomě zapomenout. Jestliže vám někdo skutečně odpustí to, co jste udělali, pak na to zapomene dokonce i ve svém vnitřním vidění. Ale pokud vám neodpustí, bude to mít stále před svým vnitřním zrakem. Osvícení je nezbytné kvůli temnotě. Chyby jsou temnota. A tak Nejvyšší osvěcuje naše chyby tím, že odpouští.

Abych začal duchovní cestu, potřebuji Boha Odpuštění. Nejdříve musím vyprázdnit sám sebe od svého nebožského bytí. Všechny nebožské myšlenky a nebožské činy, které jsou uvnitř mě, všechno, co je uvnitř mě neaspirující a neinspirující, musím vyloučit. A proto potřebuji Boží Odpuštění. Nesčetněkrát jsem spáchal chyby velké jako Himaláje. Jestli mi Bůh neodpustí nebožské věci, které jsem za ta léta udělal, jak mohu kráčet po duchovní cestě, sluncem zalité cestě? Jedině když mi Bůh odpustí, mohu vstoupit do duchovního života celým srdcem. A tak na začátku potřebuji Boží Odpuštění.

God and the Cosmic Game, strana 13, What I Need From God, strana 11-12

From:Sri Chinmoy,Khama karo „Odpusť mi, odpusť“, Sri Chinmoy Centrum, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/kk