Když někdo vstoupí do duchovního života, probudí se kundalini automaticky, nebo k tomu dochází pouze u některých lidí?

Sri Chinmoy: Existují různé cesty, které vedou k Cíli. Kundalini je jednou z cest, které nabízejí zvláštní sílu, ale jsou i jiné cesty, jež nabízejí podobné síly. Dejme tomu, že existují tři cesty, které vedou ke stejnému cíli. Jedna má podél řadu stromů a květin, druhá jich má jen několik a třetí nemá vůbec žádné. Když kráčíte po cestě kundalini, vidíte určitou sílu, ale tato síla rozhodně není tou nejvyšší silou. Pro ty, kteří nemají žádnou duchovní nebo okultní sílu, se síla kundalini zdá nesmírná. Ale ve srovnání se silou Cíle není síla kundalini ničím.

Na některých cestách takováto okultní síla neexistuje. Cesta je čistá a vy jen jdete kupředu a dosáhnete Cíle. Jakmile pak jednou dosáhnete Cíle, získáte všemocnou sílu, duchovní sílu. Stoupenec kundalini však často skončí jen se silou omezenou. Jen v několika málo případech hledající sešli z duchovní cesty, protože dosáhli duchovní síly. Ale síla kundalini, okultní síla, odvedla mnoho, mnoho upřímných hledajících pryč od Pravdy.

Většinou je síla kundalini prokletím, a ne požehnáním. Jestliže ji zneužijete, je to váš konec. Zničíte všechny své možnosti realizovat to Nejvyšší a bůhví kolik inkarnací vám bude trvat, než se vrátíte zpátky na správnou cestu. V devadesáti devíti procentech lidé sílu kundalini zneužijí. Jestliže ji však použijete správně, pak získáte inspiraci udělat pro svět něco dobrého.

Je mnoho duchovních Mistrů nejvyššího stupně, kteří nemají sílu kundalini, protože nenásledovali tuto cestu, ale mají duchovní sílu, která je mnohem silnější. Skutečná síla, duchovní síla, přichází k hledajícímu v průběhu jeho vnitřního růstu. Pokud je však Bůh potěšen hledajícím, který následuje jinou cestu, může dát tomuto hledajícímu trochu síly kundalini. Cítí-li Bůh, že by hledající mohl v budoucnu sílu kundalini potřebovat, aby Jej mohl určitým způsobem projevit, pak sešle posla, který ovládá kundalini, aby mu tuto sílu dal. V Božím pokoji jsou všechny možné duchovní vlastnosti. Když vstoupíte do Božího pokoje, uvidíte jednu krabici označenou Mír a další krabice s označením Světlo, Láska, Blaženost a Síla. Nyní se zajímáte pouze o Mír, ale Bůh cítí, že byste možná potřebovali také trochu Síly. Svět je takový, že když neukážete trošku síly, lidé nevěří. Jestliže tedy Bůh cítí, že ve svém životě potřebujete více Síly, ačkoli vy sami sílu kundalini nechcete, Bůh vám ji dá. Pokud však Bůh takovou potřebu necítí, pak i když budete pro sílu kundalini plakat, nedá vám ji.

Lidé začínají svou duchovní cestu se správným postojem — zajímá je pouze Bůh, Pravda, Světlo. Ale poté, co kráčejí dva nebo tři nebo šest měsíců, mají pocit, že cesta je příliš suchá. Vidí, že nezískávají jméno, slávu ani zázračnou sílu, a tak se vzdají a následují jinou cestu, jako je třeba kundalini. Když na takové cestě něco získáte, můžete ukázat světu veškerou svou zázračnou moc a mít pocit, že jste někdo. Tato moc vám však nikdy nedá ani špetku míru mysli.

Používání okultní síly žádným způsobem nepozvedá lidské vědomí. Jako kouzelník něco předvádíte a přináší to určitý druh vzrušení, které trvá několik minut nebo hodinu. Pak se ale vy i ti, které jste ohromili, budete cítit špatně. Víte, že to nebude trvat navždy a že existují vyšší pravdy a vyšší skutečnosti. Říkáte si: „Přišel jsem na svět pro mír, pro lásku, pro radost, pro štěstí, pro spokojenost. Je tohle ta spokojenost, kterou chci?“ A tak vstoupíte do skutečného duchovního života, kde kundalini není nutná. To, co je zde nutné, je pouze vnitřní pláč po Pravdě, Světle a Blaženosti. Jakmile jednou získáte Pravdu, Světlo a Blaženost, o sílu kundalini se už nebudete zajímat.

Je to jako s dítětem, které má pět korun. Ví, že může rozdělit těchto pět korun mezi pět dětí svého věku. Když ale dítě pozná, že jeho otec má tisíce korun, pak nebude mít o pět korun zájem. Těch tisíc korun zde představuje skutečnou duchovní sílu.

Jestliže chcete být spokojeni s trochou síly kundalini, meditujte pár hodin denně po šest nebo sedm let, což nic není. Realizace Boha, nemáte-li dobrého duchovního Mistra, vyžaduje řadu inkarnací. Budete-li se pouze koncentrovat na čakry a meditovat na sílu kundalini, potom tak jako ve čtrnácti nebo patnácti letech dokončíte školní docházku, stejně snadno získáte sílu kundalini. Pokud jste velice dobrý student, pak můžete přeskočit několik ročníků a získat sílu kundalini během pouhých čtyř, pěti nebo šesti let.

From:Sri Chinmoy,Kundalini: Síla Matky, Madal Bal, 1994
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/kmp