Když chodí po Zemi Mistr1

Mistr přichází, chodí po Zemi a odchází. Buď si uvědomíte cenu Mistrova života na Zemi, nebo budete dál spát v nevědomosti.

Neposlušná opice ve vašem životě se musí odevzdat klidu vaší duše. Pokud si nevážíte svého vlastního života meditace, jak si budu vážit já vás? Když je čas na modlitby a meditaci, proč se musíte oddávat povídání?

Sri Aurobindo byl mým Mistrem. Nyní je mým Mistrem Nejvyšší a já vždycky říkám, že Nejvyšší je Mistrem všech. Každá lidská bytost, která si vzala inkarnaci, má podle mě jen jednoho Gurua, a tím je Pán Nejvyšší. Mým Guruem, vaším Guruem, Guruem všech je Nejvyšší.

Nyní mi dovolte říci něco o mém Mistrovi, Sri Aurobindovi. Měli jsme možnost jej vidět čtyřikrát ročně: v únoru, dubnu, srpnu a listopadu. Pokaždé to myslím bylo ne na více než tři vteřiny. Pět vteřin jsme myslím nedostali. Viděli jsme ho čtyřikrát ročně. Stála se dlouhá řada. A když jste před ním zůstali stát o trošku déle, byli tam dva strážci, kteří vás „laskavě“ upozornili, abyste odešli.

Poprvé, když jsem šel za Sri Aurobindem, mě Matka Sri Aurobindovi představila. Běda, neslyšel jsem všechno, ale říkala: „Chinmoy, nejmladší bratr Hridaye.“ Pak řekla ještě něco. Dva strážci se mě chopili a bylo po všem! Dnes jsou ke mně oba tito strážci nesmírně, nesmírně hodní a milí.

Takový byl život v Ášramu. A kolik to trvalo let? Stálým obyvatelem Ášramu jsem se stal v roce 1944. Většina z vás ještě nebyla narozena. V roce 1950 Sri Aurobindo opustil svou pozemskou schránku, své pozemské tělo, pozemský obal. Šest let jsem takto vídal svého Mistra.

Mám zde žáky, kteří jsou se mnou více než třicet tři let. Kolik hodin mě za tu dobu viděli! Některé dny, když jsem laskavý a přijdu na Aspiration-Ground, a oni, když jsou dobří a přijdou, mě mohou vidět hodiny. Všichni jste strávili se svým Mistrem nesčetné hodiny.

Já jsem zde představitelem Nejvyššího pro vás, pro nikoho jiného. Nejvyšší je mým Guruem, vaším Guruem, Guruem všech. Ze své nekonečné Štědrosti mě vybral, abych byl jeho představitelem — jen pro vás, pro nikoho jiného. Ostatní mají své vlastní Guruy, kteří se jim věnují jejich vlastním způsobem.

Pokud se oddáváte svému životu shovívavosti, bude rychlost vašeho pokroku menší než rychlost indického volského povozu. Na druhou stranu se indický volský povoz pohybuje kupředu. Ale když se v duchovním životě nemodlíte a nemeditujete, když neděláte to, co je potřeba pravidelně, jste doslova nuceni se pohybovat zpět, což bohužel mnozí z vás dělají. Mnozí z vás se k mému největšímu utrpení pohybují zpět. Možná si to neuvědomujete, možná tomu nevěříte, ale já to vidím jasně.

Mnozí z vás kvůli této cestě opustili své drahé, své příbuzné, členy své nejbližší rodiny. Pokud si nevážíte svého duchovního života, nikdo vás nenutí a nutit nebude. Ale když máte vnitřní nutkání dělat pokrok, můžete jít velmi rychle!

  1. LEN 14. Sri Chinmoy přednesl tyto poznámky ke svým žákům během každoročního vánočního výletu v hotelu Intercontinental v Phnom Penh v Kambodži 5. ledna 2002 brzy ráno, před tím, než jim řekl ranní modlitby

From:Sri Chinmoy,Žijte ve Věčném Nyní, Madal Bal, 2013
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/len