11.

Přeješ si lásku?

Můžeš cítit lásku.

Zkus obdělávat zahradu a dívat se, jak tvůj milující zájem rozkvétá.

Dokážeš projevit svůj zájem a dokážeš jej vidět rozkvétat.

Hle, cítíš lásku. Hle, dáváš lásku.

From:Sri Chinmoy,Láska, radost, štěstí, Madal Bal, 2004
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ljh