13.

Přeješ si lásku?

Můžeš cítit lásku.

Zkus cítit velikost otcovské lásky.

Dokážeš cítit velikost této lásky.

Hle, cítíš lásku. Hle, dáváš lásku.

From:Sri Chinmoy,Láska, radost, štěstí, Madal Bal, 2004
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ljh