10 Můj Pane Nejvyšší, ...

```

Můj Pane Nejvyšší,

co uděláš

s mojí složitou myslí?

„Mé dítě, velmi starostlivě

přivedu tvoji složitou mysl

do své nové školy,

kde ji naučím, jak se odnaučit.“

```

From:Sri Chinmoy,Můj Pane Nejvyšší, usínám, Madal Bal, 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/lsa