9 Můj Pane Nejvyšší, ...

```

Můj Pane Nejvyšší,

co děláš,

když od Tebe něco požaduji

a něco od Tebe očekávám

a něco od Tebe potřebuji?

„Mé dítě,

když požaduješ, okamžitě usnu

a začnu chrápat.

Když očekáváš, rychle se vzbudím

a začnu zpívat.

Když potřebuješ, sprintuji k tobě

jako tvůj Sudhahota Carl Lewis,

nejrychlejší sprinter na světě,

s úsměvem tě dohoním

a s láskou ti dám, co potřebuješ.“

```

From:Sri Chinmoy,Můj Pane Nejvyšší, usínám, Madal Bal, 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/lsa