17.

```

Dušeplně miluji své ranní sepnuté ruce.

Bezvýhradně miluji svou večerní utišenou mysl. ```

From:Sri Chinmoy,Můj Pane Nejvyšší, máš chvilku?, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/lsm