19.

```

Co jsi měl včera,

byla pochybami nasáknutá mysl.

To, čím jsi dnes,

je balón naplněný vzduchem zoufalství. ```

From:Sri Chinmoy,Můj Pane Nejvyšší, máš chvilku?, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/lsm