6.

```

Můj Pane Nejvyšší,

poraď mi, prosím,

co bys chtěl, abych udělal.

Mám svýma rukama obejmout svět,

anebo položit svou hlavu k nohám světa?

„Mé dítě,

chci, abys udělalo obojí.

Tvá mysl pokory bude dušeplně tlačit svět dovnitř —

hluboko, hlouběji, nejhlouběji.

Tvé srdce upřímnosti bude mocně zvedat svět nahoru —

vysoko, výše, nejvýše.“ ```

From:Sri Chinmoy,Můj Pane Nejvyšší, máš chvilku?, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/lsm