Můj sladký Pane, mám jen jedinou touhu...

```

Můj sladký Pane, mám jen jedinou touhu, jedinou modlitbu, jedinou aspiraci:

Prosím, ukaž mi jen jedinkrát

tvář nepodmíněného odevzdání na zemi. ```

From:Sri Chinmoy,Tajemství mého Pána odhalena, Madal Bal, 2003
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/lsr