Víra

Někteří lidé se víře posmívají. Říkají, že víru mají ti, kdo v životě selhali. Říkají, že někdo věří v Boha jen proto, že je zklamaný, nebo neuspěl ve své kariéře; ale víra je oko, skutečné oko, které společně sdílejí Bůh a člověk. Člověk vidí Boha okem víry a Bůh vidí člověka stejným okem víry. Člověk si není vědom skutečnosti, že vidí Boha okem víry, ale Bůh nejenže vidí okem víry, ale zároveň si je i vědom toho, co dělá.

Život hledajícího je životem vnitřní víry. Víry v něco, co nám neustále přináší poselství světa, který je Za. Víra je základ našeho skutečného života. Musíme mít víru v Boha, musíme mít víru sami v sebe. Máme-li víru jen v Boha, a ne sami v sebe, anebo máme-li víru jen sami v sebe, a ne v Boha, potom nemůžeme dojít příliš daleko.

"Existuje stanovená hodina, ve které Bůh probudí naše vědomí, ať již v Něj věříme, nebo ne. Čeká na vybranou hodinu, a když tato hodina udeří, přijde a dá nám to, co nám chce dát. Ale to neznamená, že nebudeme aspirovat, že budeme žít ve světě spánku a nevynaložíme žádné osobní úsilí. Ne! Budeme pokračovat jako praví farmáři a budeme obdělávat půdu s upřímným zasvěcením a pravidelností a poté, co splníme svou úlohu, necháme na Bohu, aby rozhodl, kdy nám chce dát bohatou úrodu realizace.

Víra je oko, které vidí v bezprostřednosti přítomnosti budoucnost. Máme-li víru v duchovní život, tehdy neklopýtáme, nekráčíme, nepochodujeme. Ne! Jednoduše běžíme! Jestliže máme bezvýhradnou víru v Boha, ve Vnitřního kormidelníka a ve svou vlastní aspiraci, pak bez přestání běžíme nejvyšší rychlostí k našemu předurčenému cíli.

Jakmile je víra ztracena, je téměř nemožné ji získat zpátky. Jakmile ztratíte víru ve svého duchovního Učitele, v obyčejnou lidskou bytost nebo dokonce v myšlenku, budete muset velmi dlouho vytrpět, než ji získáte zpátky. Ztratíme-li víru v někoho jiného, s velkými obtížemi ji můžeme získat zpátky za několik měsíců nebo několik roků.

Ztratíte-li však víru v sebe sama, pak jste ztratili vše. Jste na tom hůř než pouliční žebrák. Když víru v sebe sama máte, nakonec se můžete stát božskými. Jste však skutečně ztraceni v případě, jestliže nemáte víru dokonce ani v sebe sama. Je zbytečné mít víru v Boha, o kterém se většina z nás domnívá, že je v Nebi, pokud na zemi nemáte víru v sebe sama.

Musíme mít víru, že dokážeme realizovat Boha, ať už v této, nebo některé budoucí inkarnaci. Musíme mít víru, že můžeme vlastnit nekonečné Světlo, Mír a Blaženost. Musíme mít víru ve svou aspiraci, ve svou koncentraci, ve svou meditaci a kontemplaci. Jen tehdy bude cíl realizace Boha a zbožštění lidské přirozenosti a pozemského vědomí náš.

From:Sri Chinmoy,Listy stromu života, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ltl