53.

Neuvěřitelné zprávy:

moje mysl nechce

vlastnit Boha

za každou cenu

nikdy více.

Moje mysl nyní potřebuje Boha

oduševněle a nepodmíněně.


From:Sri Chinmoy,Ó mé srdce aspirace, kde jsi?, (knižně nevydáno), 2009
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mah