Během mé meditace slyším velmi silný zvuk a v něm jsou tisíce zvuků.

Sri Chinmoy: Zde musíte vědět, že tento zvuk, který slyšíte, je zvukem vnitřní Božskosti a uvnitř této Božskosti neustále roste Nekonečno. První zvuk je Zdroj, kosmický zvuk. Uvnitř toho je nekonečný projev zvuku. Prvním zvukem je kosmická vibrace, zvuk bez zvuku. Říkáme mu anahata. Uvnitř tohoto zvuku pak uslyšíte nekonečné množství zvuků, protože z božského Jediného vzešlo mnoho.

Bůh byl jeden. Chtěl se božsky rozdělit, a tak se těšit z mnoha podob. Proto jsme nyní zde na zemi.

Nyní tento bezzvuký zvuk, který v sobě slyšíte, obsahuje stvoření. Proto v něm slyšíte i jiné zvuky. Tyto vnitřní zvuky jsou zvuky ztotožnění s vesmírem, s Projevením. Prvním zvukem je Zdroj realizace, Nejvyšší. Ty další jsou zvuky nekonečného Projevení.

From:Sri Chinmoy,Meditace: volba člověka a hlas Boha, část 1, (knižně nevydáno), 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mcv_1