Někdy se po meditaci dotýkám věcí a zjišťuji, že nejsou pevné, ale tekuté. Zdá se, že ztratily svůj pevný stav.

Sri Chinmoy: Ve skutečnosti neztrácejí svůj pevný stav. Když se po hluboké meditaci dotknete zdi nebo jiného pevného předmětu, cítíte, že je měkký a že ho dokonce můžete ohýbat. Musíte vědět, co se v té době stalo s vaším vědomím. Po meditaci jste zcela uvolnění a velmi klidní. Vaše ztotožnění s vědomím zdi se také stalo nejintenzivnějším a nejdůvěrnější. Protože vaše vlastní vědomí je měkké a poddajné, cítíte, že se zeď také ohýbá. Vaše vlastní vědomí ve skutečnosti vstoupilo do pevné zdi. Protože je vaše vědomí velmi lehké a uvolněné, přirozeně vše, čeho se dotkne, dostane jeho vibrace.

Abych vám poskytl analogii: Když se někoho dotknu ve svém nejvyšším vědomí, nemusí být tento člověk v jeho nejvyšším vědomí. Jeho mysl se může toulat sem nebo tam. Ale když se s tím člověkem vědomě ztotožním, okamžitě dostane mé vědomí, i když ještě minutu předtím byl duchovně jako pevná zeď. Na základě mého ztotožnění s ním dostává tato osoba mé vlastní božské vědomí. Dotýkám se ho a dávám mu Mír, Světlo a Blaženost.

Když tedy vyjdete z hluboké meditace a něčeho se dotknete, pocítíte, že tou pevnou věcí je vaše vlastní vědomí. Uvidíte, že pevný předmět vás přijímá, objímá vás. Otevřel dveře svého srdce, aby s vámi splynul.

From:Sri Chinmoy,Meditace: volba člověka a hlas Boha, část 1, (knižně nevydáno), 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mcv_1