Má flétna

1. Absolutno

```

Žádná mysl, žádná podoba, Já jen existuji;

nyní ustala veškerá vůle a myšlenka;

úplný konec tance Přírody,

jsem Tím, koho jsem hledal.

Říše Blaženosti odhalená, nejzazší,

za poznávajícím i poznaným.

Z odpočinku nesmírného konečně se těším;

sám tváří v tvář Jednomu.

Prošel jsem tajné cesty života;

stal jsem se Cílem.

Neměnná Pravda je odhalena;

já jsem cesta, Duše-Bůh.

Můj duch si je vědom všech výšek,

jsem němý v jádru Slunce.

Neměním nic na čas a skutky;

má kosmická hra je skončena. ```

2. Sladký, sladší, najsladší

```

Sladký je môj Pán,

Jeho som realizoval ako Večnú Pravdu.

Sladší je môj Pán,

Jeho som realizoval ako Jediného, kto koná.

Najsladší je môj Pán,

Jeho som realizoval ako Najvyššieho Tešiteľa. ```

3. Mé jméno, můj věk, můj domov

```

Konečně znám své jméno.

Mé jméno je Boží věčná Hra.

Konečně znám své jméno.

Konečně znám svůj věk.

Můj věk je stránka Nekonečnosti.

Konečně znám svůj věk.

Konečně znám svůj domov.

Můj domov je tam, kde se toulají planoucí světy.

Konečně znám svůj domov.

```

4. Ó, miluj mě více a miluj mě dlouho

```

Ó, miluj mě více a miluj mě dlouho.

Loď má se potápí, má naděje je silná.

Ó, miluj mě více a miluj mě dlouho.

Dech můj krvácí, můj sen je silný.

Ó, miluj mě více a miluj mě dlouho.

Duše má odchází, mé odevzdání je silné.

Ó, miluj mě více a miluj mě dlouho.

Pláče můj cíl, můj slib je silný. ```

5. Ďalší deň

```

Ďalší deň, ďalší deň,

môj Pán Najvyšší je ďaleko.

Ďalší deň, moje srdce môže byť

všetko dávajúcim dychom stromu trpezlivosti.

Ďalší deň, môj život dokáže nasýtiť

môj dušeplný svet svojou naliehavou potrebou.

Ďalší deň, túžim počuť

Boží Hlas Svetla a cítiť Ho blízko.

Ďalší deň, ďalší deň,

moje slzy dosiahnu Jeho modro-zlatý Lúč.

Ďalší deň, ďalší deň,

a potom už nikdy viac bahno mojej nevedomosti.

Ďalší deň, budem Božou Láskou

vo vnútri, navonok, dolu, hore. ```

6. Apokalypsa

```

Vo vnútri, navonok, som šírym vesmírom.

V radostnom rozlete všetko strácam a znova nachádzam.

Duch bez zrodenia a bez smrti, ktorý sa pohybuje a stojí,

večne zostáva vo mne, aby počul moje volanie.

Ja, ktorý na Zemi vytváram svoje radosti a žiale,

aby som naplnil jedinečné hľadanie v celej mojej hre,

zakrývam svoju tvár pravdy zlatými závojmi

a vidím noc hada a deň pytóna.

Vedomie a Blaženosť cítim v každom dychu;

Som do seba zaľúbené dieťa Slnka.

Ako sa mi chce, rozbíjam a staviam svoju symbolickú schránku

a slobodne sa teším z ničím nezatienenej zábavy sveta. ```

7. Som zlodej

```

Som zlodej; kradnem každú noc.

Každá moja krádež vyvolá radosť

vo všetko napĺňajúcom Oku Najvyššieho.

Čo kradnem?

Jeho Milosť, svoje jedlo.

Prečo kradnem?

On ma k tomu núti.

Možno nemá iný spôsob,

ako nasýtiť veľký hlad môjho Ducha

Nektárom Svojho jasného lúča.

```

8. Som blázon

```

Hovoria, že som blázon.

Naozaj som blázon?

Chodím do svojej vnútornej školy.

Božie Oko je môj večný deň.

Božsky a ľudsky som sa narodil,

aby som pomohol svojmu Pánovi v Jeho Hre,

aby som vytvoril Jeho Úsmev na zemi.

Napriek tomu hovoria, že som blázon. ```

9. Som idiot

```

Viem, že som naozaj idiot.

V hustnúcich oblakoch moje dúfajúce nohy.

Ruky vystreté k oblohe, k modrým hviezdam.

Ani slnko, ani mesiac nevíta moje vzdychy.

Mal som sen, skutočný sen:

Boh by Sám Seba pochoval, aby mohol žiť

v ľudskej nevedomosti, hladnej a temnej,

Svoju Dušu by vydal ľudskej smrti. ```

10. Nesmrteľnosť

```

Cítim vo všetkých údoch Jeho nekonečnú Milosť;

v mojom srdci žiari biela Pravda života.

Moja duša teraz stúpa k tajným výškam Boha;

nevidím žiadny smútok, žiadnu temnú bolesť, žiadnu smrť.

Smrteľné dni a noci nemôžu otriasť môj pokoj;

Svetlo zhora sýti moju tajnú dušu.

Všetky pochybnosti so zármutkom zmizli z mojich hĺbok.

Moje oči svetla vidia môj prechovávaný Cieľ.

Hoci som vo svete, som nad jeho nástrahami;

prebývam v oceáne najvyššieho uvoľnenia.

Moja myseľ, jadro nezmerateľných myšlienok Jediného;

rozsiahla hviezdnatá obloha objíma pokoj môjho Ducha.

Moje večné dni sa nachádzajú v letiacom čase;

hrám na Jeho Flaute rapsódie.

Nemožné činy sa už nezdajú nemožnými;

v okovách zrodenia teraz žiari Nesmrteľnosť. ```

11. Málo

```

Mám malú radosť z nekonečnej radosti,

krátky deň z večného dňa.

Aj tak moje prázdne vystúpenie nemá konca.

Kráčam po ceste bez cieľa.

Ó, láska!

Púšť vo mne večne žiali.

Zmeň ju na pieseň úsvitu.

Neviem, v ktorej hodine nešťastnej noci

si odo mňa, môj Pane, odišiel.

Teraz musí život dosiahnuť Tvoj Dych najvyššej Blaženosti,

urobiť Ťa jedným a jediným Sprievodcom.

Ty si Most medzi mojou smrťou a životom;

Ó, dovoľ, nech sa moje túžby upínajú na Teba. ```

12. Beznádejná snaha

```

Prázdnym smútkom som oťažel.

Ako večnosť, nemenný je môj žiaľ.

Márne sa snažím zničiť svojho nepriateľa.

Ó, Pane Lásky!

Nech som viac mŕtvy ako kameň.

Nikdy necítim Milosť Tvojho tichého Úsmevu;

falšovateľ zla označuje moje dni a noci.

Moje bezsenné telo stále počúva jeho volanie.

Svoje srdce ničím a snažím sa ho vyliečiť.

Nemý odpad zeme teraz horí ako peklo v mojej duši.

Nedokážem bojovať s jeho obrovskou záhubou.

Môj dych je otrokom nekonečného zúfalstva.

Túžim po Svetle, nachádzam však temný cieľ.

Oblaky dymu zakrývajú moju tvár duchovného ohňa;

Nahý blúdim v hlbokej a hroznej noci nevedomosti. ```

13. Nejvyšší

```

Otče, viděl jsem.

„Ne.“

Otče, poznal jsem.

„Ne.“

Otče, cítil jsem.

„Ne.“

Otče, stal jsem se.

„Ne.“

Otče, Jsem.

„Ano.“ ```

14. Nejvyšší

```

Otče, Ty jsi Milost.

„Ne.“

Otče, Ty jsi Zákon.

„Ne.“

Otče, Ty jsi Zrození a Smrt Stvoření.

„Ne.“

Otče, Ty jsi Dítětem svého SNU.

„Ano.“ ```

15. Mezi Nicotou a Věčností

```

Chudý na činy,

bohatý v nárocích —

můj pozemský život.

Temnota —

mé skutečné jméno.

Sám pro sebe

existuji.

Žádnou duši nepřivinu

do svého objetí.

Nemám žádného učitele

mého formátu.

Jsem zcela sám

mezi selháním a zklamáním.

Jsem červená nit

mezi Nicotou a Věčností. ```

16. Pán světa

```

Ó mé tělo,

jsi domovem řeky slz.

Ó mé vitálno,

jsi písní města bez srdce.

Ó má mysli,

jsi lesem temné noci.

Ó mé srdce,

jsi láskou Pána světa. ```

17. Odhaľujúca duša a napĺňajúci Cieľ

```

Keby si len vedel, Otec,

čo som pre Teba urobil:

zasadil som a vypestoval rastúci strom,

aby si tancoval na jeho vrchole

slobodne, s úsmevom.

Keby si len vedel, Otec,

čo som pre teba urobil:

stal som sa najponížebnejším otrokom sveta,

aby som slúžil Tvojmu Dychu v človeku, hrobe.

“Keby si len vedelo, dieťa,

čo si o tebe stále myslím.

Si Duša, odhaľujúca Môj Život,

si Cieľ, napĺňajúci Moju Víziu.” ```

18. Vždy a nikdy

```

Budeš ma milovať, Pane,

ak budem mať radšej nevedomosť?

“Budem ťa milovať,

tebe otvorím dvere Svojho Ducha.”

Bueš ma milovať, Pane,

ak sa ožením s plameňmi pekla?

“Budem ťa milovať, Moje Oko zotne

jedovatý strom tvojho života.”

Budeš ma milovať, Pane,

ak budem žiť s najdivšou smrťou?

“Budem ťa milovať,

do teba som zasial Svoj nesmrteľný Dych.”

Budeš ma milovať, Pane,

ak prídem k Tebe sám?

“Nikdy!

Rýchlo so sebou priveď svet,

ináč budem plakať.”

```

19. Už ich nikdy nestretnem

```

Už ich nikdy nestretnem:

svoju včerajšiu tvár,

svoj beh smerom dozadu,

už ich nikdy nestretnem.

Už ich nikdy nestretnem:

náhly strach — zlodeja,

divú pochybnosť — šéfa,

už ich nikdy nestretnem.

Už ich nikdy nestretnem:

objatie smrti

a Satanov dych,

už ich nikdy nestretnem

Už ich nikdy nestretnem:

zlyhanie Chinmoya,

číru nevedomosť,

už ich nikdy nestretnem. ```

20. Skôr, než sa skončí deň

```

Skôr, než sa skončí deň

moje oko Svetla zmení

moju tvár temnej hliny

a dotkne sa hraníc môjho Ducha. ```

21. Skôr, než sa skončí noc

```

Skôr, než sa skončí noc,

môžem pohltiť a pohltím

bezsennú smrť, nezmyselné uhryznutie;

Vo mne je môj Najvyšší, moja Sila. ```

22. Svetlo premeny

```

Ó slepá a temná noc priepasti nášho srdca!

Sme priatelia rieky sĺz.

V krajine nezlomnej spútanosti

plačúc a s úsmevom zapaľujeme lampu

divokých tieňov prekážok.

Náš svet je beznádejný, opustený.

Staneme sa jazykom posolstva

Večného Času.

Vrastieme do nekonečného Hladu,

nekonečného Nektáru Blaženosti

a večného Svetla Premeny.

```

23. Hrdina pochoduje vpřed

```

Ten, kdo miloval tento svět,

zakusil jen nesnesitelné bolesti.

Svět na něj hodil

všechnu ošklivost, špínu, bláto a nečistotu.

A přece hrdina pochoduje vpřed,

nesouc tíhu celého světa.

Na konci svých nesčetných zápasů

půjde a postaví se

k Nohám Pána Nejvyššího.

```

24. Matka Najvyššia

```

Duše sa dotýkajúce oči zlatej Blaženosti

všade vôkol vládnu najvyššie —

náš slepý utajený sen

zachytí Svojím všetko odpúšťajúcim Pohľadom.

Roztrhnutý a zničený je závoj nášho ega.

Pod Úsmevom jej Milosti

rýchlo rozkvitá tvár našej odovzdanosti.

Ona pripravuje cestu k večnému životu. ```

25. Ó, Svetlo Najvyššieho

```

Ó, Krása, ktorá nemá páru, ó Milovaný,

zapáľ oheň krásy a nádhery

v mojom srdci.

Tým, že Ťa milujem, budem večne krásny.

Nech ničivý tanec Pána Šivu

rozdrví všetky putá konečného.

Nech ma Svetlo Najvyššieho zaplaví,

moje srdce, moje srdce, moje všetko.

Pretože miluje Nekonečnosť,

srdce temnoty plače

po úsvite Svetla.

Ó Nekonečný Život, daj mi večný hlad,

plač ašpirácie.

Najmenšia kvapka stratí zmysel svojej existencie

v srdci nesmierneho oceánu.

V ohni a vzduchu Tvoj Život Ducha uvidím.

Ó, Krása, ó Zlatá Krása,

ó, Svetlo Najvyššieho! ```

26. Nádej

```

Ty si môj Pán, môj zlatý sen,

Si môj život v smrti.

Ó, požehnaj ma Svojou najvyššou Nádejou,

Pane Večného Dychu!

Dávnu víziu Tvojho Slnka

pre temnotu som hľadal.

Viem, zlu by som sa mal vyhýbať

a rýchlo ho zničiť.

Zem je slepá a hluchá, môj Pane;

popiera svoj pravý cieľ.

Nepočuje žiadny hlas, žiadne Nebeské slová

od tých, ktorí hľadajú oblohu.

Aj napriek tomu cítim Tvoju kráľovskú Milosť

so svojou slabou smrteľnosťou.

Nakoniec vyhrám beh na vrchol,

ponorím sa do mora Blaženosti. ```

27. Už nikdy to isté

```

Už nikdy ten istý,

stratený mier som obnovil.

Už nikdy ten istý.

Už nikdy tú istú,

stratenú radosť som znova získal.

Už nikdy tú istú.

Už nikdy tá istá,

stratená sila je znovu zrodená.

Už nikdy tá istá.

```

28. Znova na to isté

```

Znova tú istú

svoju stratenú Pravdu som objavil.

Znova tú istú.

Znova na to isté

svoje zabudnuté Ja som si spomenul.

Znova na to isté.

Znova ten istý

svoj stratený Cieľ som dosiahol. ```

29. Ó Ptáku Světla

```

Jedna myšlenka, jedna melodie, jedna ozvěna -

kdo mě to volá znovu a znovu?

Nevím, kde jsem.

Nevím, kam půjdu.

V temném zapomnění

sebe kupuji, sebe prodávám.

Vše rozbíjím, znovu vše stavím.

Vše, doufám, bude mé, jen mé.

Běda, mé srdce je zahaleno

temnou a divokou nocí zničení.

Ó Ptáku Světla, ó Ptáku Světla,

se svými planoucími a plynoucími plameny

vstup znovu do mého srdce.

Voláš mě, abych vystoupal vzhůru

a letěl do nebe.

Jak ale mohu?

Mé srdce je uvězněné

v dusícím se dechu maličké místnosti.

Ó Ptáku Světla, ó Ptáku Světla,

ó Ptáku Světla Nejvyššího,

ve mně, modlím se, nezanechej ani stín temnoty.

```

30. Vstaň! Probuď se!

```

Vstaň, probuď se, ó příteli mého snu.

Vstaň, probuď se, ó dechu mého života.

Vstaň, probuď se, ó světlo mých očí.

Ó básníku-zřeci ve mně,

projev se ve mně a skrze mě.

Vstaň, probuď se, ó rozlehlé srdce ve mně.

Vstaň, probuď se, ó mé vědomí,

které neustále překonává svět

a jeho vlastní život Za.

Vstaň, probuď se,

ó podobo mé transcendentální meditace.

Vstaň, probuď se,

ó spoutaná Božskosti v lidstvu.

Vstaň, probuď se,

ó Osvoboditeli mého srdce, Šivo,

a osvoboď lidstvo od jeho spánku nevědomosti.

```

31. Otvorené pozvanie

```

Každá duša je zvláštna stránka

v dokonalej knihe Osudu.

Každá modlitba je tiché zaklopanie

na Božie vnútorné Dvere.

Každá myšlienka bude neochvejne žiť

v Pravde, nepoznajúc pád.

Boh Sám nás prichádza privítať.

Zasľúbená Zem je pre všetkých. ```

32. Strach

```

Koho sa bojím?

Pána, Jediného?

To nie je pravda.

Som synom svojho Otca.

Čoho sa bojím?

Svojej nesmiernej nevedomosti —

bezsennej kopije,

slepého prachu.

Prečo sa bojím?

Pretože moje oči

nevidia úsmev

zlatej oblohy.

A čo je strach?

Vábivé volanie

zo sféry spútanosti

vzduchotesnej gule.

A kde je strach?

Je všade —

atmosféra smrti,

nehanebná a nahá. ```

33. Štyri oči

```

Božie Slzy sú

v pochybujúcich očiach.

Božia Nádej je

v ašpirujúcich očiach.

Boží Úsmev je

v podmanivých očiach.

Ale Boh je

vo všetko dávajúcich očiach. ```

34. Božia neprítomnosť a Božia prítomnosť

```

Ó, Pane, Tvoja neprítomnosť má nesmiernu silu.

Bolesti trpkého zlyhania mi zúria v mysli.

Horúce nože s každým nádychom prebodávajú moje srdce.

Viem, ja viem, som večný slepec.

Ó, Pane, Tvoja Prítomnosť má nesmiernu silu.

Kto hovorí, že moja duša je ochromená temným zúfalstvom?

Večnosť mi sedí pri nohách ako otrok

a Smrť je plačúce dieťa — bezmocné, nahé. ```

35. V lese môjho vnútorného svetla

```

Ó, kráľ pastierov,

ó, kráľ pastierov,

len raz sa predo mnou zjav.

Môj život je falošný sen,

moja smrť je falošný sen.

Vezmi ich preč.

Ó, kráľ pastierov,

ó, kráľ pastierov,

len raz sa predo mnou zjav.

V lese môjho vnútorného svetla,

v tichých hĺbkach môjho srdca

počujem hudbu Tvojej Flauty, ktorá sa dotýka duše.

Vidím Tvoje božské kravy,

ako sa pasú v lone Ticha večnosti.

Ó, kráľ pastierov,

ó, kráľ pastierov,

len raz sa predo mnou zjav.

```

36. Prišiel som

```

Do sveta plameňov krásy,

do sveta hry sebaponúkania,

do sveta záplavy svetla

som prišiel, prišiel som,

moja existencia prišla.

```

37. Ztratil jsem

```

Svou duši ztratil jsem, když jsem se narodil.

Své srdce ztratil jsem, když jsem objal zemi.

Svůj Cíl ztratil jsem, když pochybnost jsem sytil.

Své Vše ztratil jsem, když zahnal jsem naději. ```

38. Nechaj ma tak

```

Nechaj ma tak, nechaj ma tak.

Potrebujem si oddýchnuť vo svojom vzlietajúcom hniezde.

Moje krvácajúce srdce pre Božie sklonené Uši.

Jeho Srdce, môj hostiteľ, Jeho Duša môj hosť.

Nechaj ma tak, moja hra sa skončila.

Ó svet, už nebudem ničiť tvoju pýchu.

Tvoje divé poučenia sú brázdy smrti.

Odnaučím sa skrývať v Bohu.

Nechaj ma tak, nechaj ma tak.

Teraz som videl najvyšší Cieľ svojej duše.

V planúcom prúde Mora Ticha

môj plačúci život našiel svoju úlohu. ```

39. Môj Krišna nie je čierny

```

Môj Krišna nie je čierny.

Je úplne zlatý.

On Sám je votkaný

do univerzálnej Krásy, Svetla a Nádhery.

Vyzerá tmavý,

pretože som naňho vylial

atrament svojej mysle.

Ináč je môj Milovaný samé Svetlo.

Stvoril svetlo aj temnotu.

Je v nekonečnom vesmíre aj mimo neho.

S týmto vedomím

sa budem ináč pozerať

na celý svet.

```

40. Môj život

```

Môj život sa začal s hrdosťou povinnosti.

Môj život bude žiť so svetlom krásy.

Môj život sa bude hrať s dušou skutočnosti.

Môj život sa skončí s výškou Božskosti. ```

41. Moja obloha a moja duša

```

Mám oblohu, mám oblohu.

Žiaľ, nemám krídla, aby som lietal.

Ale mám oblohu, mám oblohu.

Mám dušu, mám dušu.

Žiaľ, nikde nevidím svoj Cieľ.

Ale mám dušu, mám dušu.

```

42. Moja úloha

```

Pýtam sa svojho Pána Najvyššieho, pýtam:

Čo je moja úloha, čo je moja úloha?

„Moje dieťa, snaž sa a plač, aby si zmenilo svoju tvár,

a povedz svetu, že Moje Meno je Milosť.“

Dokážem to?

Môžem to dokázať?

„Prečo nie, prečo nie?

Môj Dych bude sýtiť

tvoj život lásky a čistej oddanosti.

Zvíťazíme všade, keď je odovzdanie isté.“ ```

43. Manželství

```

Co je to manželství?

Úsměv lásky,

který dovoluje dvěma duším,

aby se vznášely.

Co je to manželství?

Prokletí noci,

přetahovaná

bez úniku ke Světlu.

Co je to manželství?

Pravé Boží naplnění —

v Tichu a Síle

dochází k naplnění Jeho Vize. ```

44. Môj Boh ešte stále žije

```

Môj Boh ešte stále žije,

Jeho Duša opäť prekvitá.

Môj Boh ešte stále žije.

Teraz mám skutočný liek —

pravú, odovzdanú lásku.

Teraz mám skutočný liek.

Boh a ja budeme večne žiť.

Ja budem existovať a On bude dávať.

Boh a ja budeme večne žiť.

```

45. Jedna pravda

```

Jednu pravdu sa nauč:

Nevedomosť je bezcenná.

Jednu pravdu nasleduj:

Cestu Milosti.

Jednu pravdu ži:

Nezabudni na Neho.

Jednou pravdou buď:

Jeho Srdcom a Tvárou. ```

46. Kde sa stretneme

```

Ó Pane, môj Majster-Láska, ako sme ďaleko,

ako ďaleko od tichého objatia extázy?

Moje srdce je ťažké od bezssenných vzdychov a bolestí;

Viem, moje krvácajúce vnútro je miestom,

kde sa stretneme.

```

47. Odhalenie

```

Moje srdce už nebude vzdychať a plakať.

Moje dni a noci sa rozplynú v Božom Svetle.

Nad ťažkou prácou života, moja duša

je ohnivý vták, lietajúci v Nekonečnosti.

Spoznal som Jediného a Jeho tajnú Hru

a prešiel som cez more sna nevedomosti.

V súzvuku s Ním sa hrám a spievam;

mám zlaté Oko Najvyššieho.

Napil som sa zhlboka Nesmrteľnosti.

Som koreňom aj vetvami nesmiernej rozsiahlosti.

Spoznal som a uvedomil som si svoju Podobu.

Najvyšší a ja sme jedným, všetko vydržíme. ```

48. Loď Času se plaví dál

```

Obloha mě volá.

Vítr mě volá.

Měsíc a hvězdy mě volají.

Zelené a husté háje mě volají.

Tanec fontány mě volá.

Úsměvy mě volají, slzy mě volají.

Vzdálená melodie mě volá.

Ráno, poledne a večer mě volají.

Každý hledá spoluhráče.

Každý volá: „Pojď, pojď!“

Jeden hlas, jeden zvuk všude kolem.

Běda, Loď Času se plaví dál. ```

49. Bol taký čas

```

Bol taký čas, keď som sa potkýnal a potkýnal,

ale teraz len stúpam a stúpam vyššie

a ešte vyššie, za nekonečné Za môjho Cieľa,

a napriek tomu môj Kapitán prikazuje:

„Choď ďalej, choď ďalej!“

```

50. Keď

```

Keď raz Mier zaspieval,

môj svet sa stal Svetlom môjho Otca.

Keď raz Láska zaspievala,

môj svet sa stal Blaženosťou môjho Otca.

Keď raz pravda zaspievala,

môj svet sa stal Výškou môjho Otca. ```

51. Kde

```

Kde raz Mier zaspieval,

stal som sa prúdiacou Milosťou môjho Otca.

Kde raz Láska zaspievala,

stal som sa žiarivou Tvárou môjho Otca.

Kde raz Pravda zaspievala,

stal som sa najvyšším Pretekom môjho Otca. ```

52. Kde je Pravda?

```

Ó, Pane, kde je Pravda?

“Tam, kde je tvoj Milovaný.”

Kto je môj Milovaný, kto?

“Ten, v Kom je tvoj život plný mieru.” ```

53. More tvojho súcitu

```

Mier, mier.

Všade v mojom srdci vládne mier.

V mojom Nebi a na mojej zemi

počujem flautu pána Krišnu,

ktorá sa duše dotýka

.

Ničivé tiene temných démonov

a ilúzia nevedomosti pochmúrnej noci

ležia dávno pochované

v hĺbkach môjho tela, mysle, srdca a života.

Plamene mojej ašpirácie neustále plávajú

cez more Tvojho Súcitu. ```

54. Moja zeleno-červená cesta

```

Skôr než som sa vydal

na svoju zeleno-červenú

cestu na zem,

moja duša si podala ruku

s Výškou Božieho Súcitu.

Skôr než sa vydám

na svoju modro-zlatú

cestu do Neba,

môj život si podá ruku

so Svetlom Božej Dokonalosti.

```

55. Zpívám, usmívám se

```

Zpívám, protože zpíváš Ty.

Usmívám se, protože Ty se usmíváš.

Protože hraješ na flétnu,

stal jsem se Tvou flétnou.

Hraješ v hlubinách mého srdce.

Ty jsi můj, já jsem Tvůj:

to je mé jediné ztotožnění.

V jedné Podobě

jsi má Matka a Otec věčný,

a měsíc Vědomí,

slunce Vědomí,

vše prostupující. ```

56. Budu poslouchat

```

Budu poslouchat Tvůj Příkaz, budu.

Po Tvé Obloze budu létat, budu létat.

Věčně jsi můj, můj zcela vlastní.

Jsi bohatstvím mého srdce.

Pro Tebe v noci v slzách budu plakat.

Pro Tebe za svítání se světlem budu se smát.

Pro Tebe, pro Tebe, Milovaný, jen pro Tebe.

```

57. Môj sen sa splní

```

Môj sen sa splní

na veľkej slávnosti

posvätného ohňa môjho odovzdania.

Tvoj Úsmev, Tvoja Flauta,

Tvoja Zástava, Svetlo Tvojho Vedomia

bude tancovať v mojom svete,

```

58. Ó můj Pane krásy

```

Jsi krásný, krásnější, nejkrásnější.

Krása nepřekonatelná v zahradě Ráje.

Ve dne i v noci kéž Tvůj Obraz přebývá

v niterné hlubině mého srdce.

Bez Tebe mé oči nemají žádnou vizi,

všechno je iluzí, všechno je holé.

Všude kolem mě, uvnitř i vně

slyším hudbu temných bolestí.

Svět je naplněn mučivými bolestmi.

Ó Pane, ó má kráso, v tomto životě,

pouze na jedinou vteřinu,

kéž mohu být požehnán darem

uvidět Tvou Tvář.

```

59. Len nedávno

```

Ó Pane Najvyšší,

len nedávno som Ťa videl a hral som sa s Tebou,

skôr, než som vstúpil do sveta noci nevedomosti.

Napriek tomu si pamätám svoju zlatú minulosť

vnútorne aj navonok.

Beda, teraz Si ďaleko, veľmi ďaleko.

Vták môjho srdca plače a chveje sa

v neznesiteľnej bolesti. ```

60. Ó můj Lodivode

```

Ó má Lodi, ó můj Lodivode,

ó poselství Všepřesahující Blaženosti,

neste mě.

Mé srdce je žíznivé a hladové

a zároveň tvrdě spí.

Neste mé srdce ke druhému břehu.

Tanec smrti všude kolem vidím.

Bouři zničení nezdolného slyším.

Ó můj Vnitřní kormidelníku, jsi můj,

jsi Oceán Soucitu nekonečného.

V Tobě sám sebe ztrácím,

své vše v Tobě ztrácím. ```

61. Moje posledné slovo

```

Budeš počuť moje posledné slovo.

S touto nádejou

stále existujem na zemi.

Nechaj ma navždy tancovať vo Svojom Srdci,

v smutných nociach a radostných dňoch.

Cítim, že trýzeň šťastia je bolestnejšia

ako bolesť smútku,

pretože keď mám radosť, zabúdam na Teba;

zraňujem Tvoje Srdce.

```

62. Jak dlouho?

```

Jak dlouho budu plakat, Matko?

Jak dlouho budu plakat

sám v temné místnosti, zamilovaný do Tebe?

Ty znáš mé tajné myšlenky.

Ty znáš dychtivost mého srdce.

Proč mučí mě temná smrt každý den?

Jak dlouho budeš otálet, Matko?

Jak dlouho budeš otálet?

Tak jako Ježíš měl Marii,

Ty jsi pro mne Matkou Světa. ```

65. Tvoj nektárový súcit

```

Si krásna, ó absolútna Bytosť.

som tvoj otrok.

Tvoje Víťazstvo je mojím víťazstvom,

mojou nekonečnou extázou.

Moje srdce nesmierne trpí, aby Ťa poznalo.

Preto strieľam šípy svojho smútku

do Tvojho Srdca.

Oslobodený od chýb, bez myšlienok,

nemám už žiadne túžby.

Ó, transcendentálna Krása,

som otrok Tvojho nektárového Súcitu.

```

64. Jen jediná naděje

```

Všechny mé naděje rozbij na kusy.

Ponech mi jen jedinou,

a to naději naučit se

jazyk Tvého vnitřního Ticha

v mém naprostém,

bezvýhradném odevzdání.

Na Tvé jasné a svobodné Obloze

budu klidný a dokonalý.

Pták mého srdce dnes tančí

na slavnosti nadpozemského Světla. ```

65. Boh vtedy

```

Boh vtedy bol Láska,

taký milý a dobrý.

Boh vtedy bol môj,

hore I dole. ```

66. Boh teraz

```

Boh teraz je Svetlo,

radosť, radosť.

Moje Všetko, moje Všetko.

Boh teraz je Svetlo. ```

67. Nepotrebujem vás

```

Ó, priestor a čas,

nepotrebujem vás.

Môj dych zachytil

Tvár môjho Najvyššieho.

Ó, hĺbka a výška,

nepotrebujem vás.

Moja duša kúpila

Svetlo Skutočnosti.

Ó, zlatý Cieľ,

nepotrebujem ťa.

Môj Pán našiel

Dušu mojej Cesty. ```

68. Ó, predstavivosť

```

Predstavivosť, ó, predstavivosť!

Si láska môjho života.

Nebudem ťa držať ďaleko od seba.

Predstavivosť, ó, predstavivosť!

Vo falošných, spútavajúcich klamstvách nebudem plakať.

Nebudem vítať

život odpornej nečistoty.

Nad úbohým víťazstvom

sa nebudem usmievať a jasať.

Predstavivosť, ó, predstavivosť!

Na volanie smrti neodpoviem.

Som duša; nemám smrť.

Už nikdy viac, nikdy

nepôjdem po zlej ceste.

Predstavivosť, ó, predstavivosť!

```

69. Viera a pochybnosť

```

Ó, čo je viera a čo je pochybnosť?

Viera je slnko života za hrobom.

Pochybnosť je prehratá bitka vo vnútri, navonok.

Pochybovač kričí: „Mňa nikto nemôže zachrániť.“ ```

70. Matka, ak prehrám s Tebou

```

Matka, ak prehrám s Tebou,

to je moje jediné víťazstvo.

Čokoľvek vložím do Tvojich Rúk,

bude jedine zachované.

Ostatné pre mňa nemá žiadnu cenu,

je to zbytočné,

len ma to mučí

a prekáža na mojej ceste.

Neviem to použiť.

Keď prehrám s Tebou,

po dosiahnutí

úplnej realizácie,

viem, že získam najväčšiu odmenu.

```

71. Čas rozlúčky

```

Je čas rozlúčky.

Teraz sa začne hra srdca.

Prápor božskej Lásky

dnes bude viať na nekonečnej oblohe.

Slnko, mesiac, nesmrteľné vedomie,

tajné bohatstvo nekonečnosti,

samotné Nohy Pána sveta,

žehnajúce posolstvo vzdialeného Neba,

záplava oslobodenia,

Príbytok božského Nektáru,

všetko bude spojené v srdci nášho sveta.

```

72. Poutníci Pána Nejvyššího

```

Jsme poutníci Pána Nejvyššího

na Cestě Nekonečnosti.

V této chvíli jsme již na kusy rozbili

dveře překážek.

Rozbili jsme na kusy

noc temné temnoty, nevědomí

a věčného, nezdolného strachu ze smrti.

Loď svítání božského Světla

nás zve

a Kormidelník Světa

posvátného pouta Lásky božské

nás volá.

Ruce Osvoboditele nás přitahují

k Oceánu velkého Neznáma.

Až porazíme životní dech

Země Nesmrtelnosti,

nesouce vztyčený

Prapor Pána Nejvyššího,

my se vrátíme —

my, kapky a plameny

světla přeměny.

```

73. Môj Otec a Syn

```

Ó, Najvyšší, môj Otec a Syn,

teraz, keď sme sa my dvaja zjednotili

a jeden druhého navzájom získali,

všetko je už urobené. ```

74. Tvá hra lásky je mým světem

```

V tajnosti nejvyšší Tě vidím.

Žiješ v mých očích, v mém spánku,

v mých snech, v mém sladkém bdění.

V nesmírném veselí života,

v propastném klíně smrti Tebe vidím.

Tvá Hra Lásky je mým světem. ```

75. Hoci

```

Hoci učím, som korunovaný blázon.

Hoci, milujem všetky duše, som zloduch.

Nie som silný, ale bojujem za slabých.

Ak sa mi zachce, sám seba kupujem, sám seba predávam.

V každej chvíli svojmu životu protirečím.

Všetky pravdy a lži sú pre mňa sú stale rovnaké.

Ľudské bytosti a On sú pre mňa jedným.

Lietame v Jeho nesmiernej hrudi,

On lieta v nás.

```

76. Čo mám robiť?

```

Nebo sa ma bojí.

Čo mám robiť?

Letím za jeho blaženosť

a prenikám cez blankyt.

Zem sa ma bojí.

Čo mám robiť?

Zoťal som jej strom nevedomosti,

aby som zasadil ten pravý.

Peklo sa ma bojí.

Čo mám robiť?

Môj súcit oslobodzuje jeho bolesti

z mučivého zovretia.

Moja duša sa ma bojí.

Čo mám robiť?

Viem, že večnosť tela

je istá. ```

77. Moje ego a moja duša

```

Moje ego potrebuje.

Moja duša má.

Moje ego sa pokúša.

Moja duša koná.

Moje ego pozná problém, ktorý je.

Moja duša sa stáva odpoveďou, ktorá je.

Nie som sám;

V mojom neosvietenom ja,

moje ego, moja nahá smrť.

Nie som sám;

V mojom snehobielom srdci,

moja duša a plameň môjho Ducha.

```

78. Uctieval som

```

Uctieval som Boha s láskou.

Jeho Blaženosť je mojou odmenou.

Uctieval som Boha so strachom.

Jeho Smútok je mojím výsledkom.

Uctieval som Boha, aby som Ho videl.

Prichádza, ale ja Ho nevidím.

Uctieval som Boha, neviem prečo.

Teraz som Ho získal —

moje seba-odhaľujúce Slnko.

```

79. Vzácne

```

Nesmierne vzácna je Božia Vôľa,

nikto nemôže zničiť jej Silu.

Nesmierne vzácne sú ľudské slzy,

len ony môžu objať Božiu Hodinu.

Nesmierne vzácna je ľudská láska,

odhaľujúca jeho zlatú tvár.

Nesmierne vácny je Boží Dar,

Jeho všetko napĺňajúca Milosť. ```

80. Zajtrajší príbeh nie je ten istý

```

Márne sa snažím, márne som sa snažil

Zachytiť let prchavej myšlienky.

Márne sa snažím, márne som sa snažil.

Márne som hral, márne hrám

V temnej priepasti hliny nevedomosti.

Márne som hral, márne hrám.

Ale zajtrajší príbeh nie je ten istý:

Moje myšlienky sa spoja s Večnou hrou.

Ale zajtrajší príbeh nie je ten istý.

Ale zajtrajší príbeh nie je ten istý.

Skrotím porazenú nevedomosť.

Ale zajtrajší príbeh nie je ten istý.

```

81. Boh a svet

```

Svet a Boh:

Ako to zosúladiť?

Je to ťažké?

Nie.

Žiadne veľké prekvapenie.

Náš Otec je Boh;

svet je naša Matka.

Táto živá Pravda

je naša ochrana.

Otec je Tvár;

Matka je Úsmev.

Jeden bez druhého

nemá veľký zmysel. ```

82. Bojím sa

```

Bojím sa hovoriť, bojím sa hovoriť.

Môj jazyk zomrel, moje srdce je slabé.

Bojím sa myslieť, bojím sa myslieť.

Moja myseľ je divoká, stale sa potápa.

Bojím sa pozerať, bojím sa pozerať.

Jem plody stromu nevedomosti.

Bojím sa milovať, bojím sa milovať.

Vlak pochybností okolo, nado mnou.

Bojím sa byť, bojím sa byť.

Dávno mŕtvy je môj život, prestal mi veriť. ```

83. Kto kúpi moju obrovskú pýchu?

```

Márne sa snažím predať svoju obrovskú pýchu;

Žiadna duša sa neodváži vystúpiť dopredu.

Môj milovaný Pane, Ty to skús!

Na tomto vitálnom koni len Ty dokážeš jazdiť.

Čím viac ma bolí hruď, tým je väčšia.

Môj hlad hrá rolu blázna.

Moja nevedomosť nepozná žiadnu školu.

Noc zničenia prenikavo plynie. ```

84. Myšlienka

```

Myšlienka je most

medzi Nebom a peklom.

Myšlienka je sila,

nekonečné magické kúzlo.

Myšlienka je nástroj,

ktorý máme používať v ľudskom živote.

Jej darom je úsmev,

jej triumfom je nôž múdrosti.

Čin je ovocie

vznešenej a úbohej myšlienky,

aby sme dokázali otvoriť a zatvoriť

Dvere Súcitu nášho Boha. ```

85. Láska je toto, láska je tamto

```

Láska je cesta, ktorá vedie

naše duše k nesmiernemu spojeniu.

Láska je búrka vášne,

ktorá sa hrá s prachom nášho vitálu.

Dieťaťom lásky je plameň emócie.

Očami lásky sú sloboda a strach.

Srdcom lásky je dych alebo smrť.

A láska je lacná, láska je drahá. ```

86. Pamätám sa

```

Pamätám sa…

Moja matka ma milovala, svoj svet.

Môj otec ma miloval, svoj sen.

Môj domov ma miloval, svojho “Najvyššieho”.

Pamätám sa…

Modlil som sa s rozkvitajúcim svitaním,

hral som sa so žiarivým slnkom.

Môj život, nektárová veselosť.

Pamätám sa…

Spieval som so žiarivými hviezdami,

tancoval som s plávajúcim mesiacom.

Všetko je stratené, beda, príliš skoro.

Pamätám sa, pamätám sa, pamätám sa.

```

87. Zlatá flétna

```

Moře Míru a Radosti a Světla

daleko za mým dosažením, já vím.

Prudká bouře vzlykající noci

ve mně nachází místo k zuření a řádění.

Pláču osamocen, ale všechno je marné;

jsem bezmocný, země nelaskavá,

která mocná duše se mnou může sdílet mou bolest?

Nacházím jen oštěp smrti.

Jsem vorem na moři Času,

má vesla mi uplavala.

Jak mohu mít naději, že dosáhnu končin

Božího věčného dne?

Však naslouchej!

Slyším Tvou zlatou Flétnu,

její tóny snáší Vrchol dolů.

Nyní jsem zachráněn, ó Absolutní!

Odešla smrt, odešlo temné mračení noci.

```

88. Majster

```

Ó, Pane prírody, najvyššie Slnko všetkých!

Kto, ak nie Ty, má o Tebe hovoriť?

Tvoj Úsmev Milosti po celú Večnosť

oslobodzuje ašpirujúce duše od nemého volania noci.

Jedinečná skutočnosť!

Ty si kruh

od najhlbšej priepaste po nesmiernu výšku.

V tebe cítia svoj jasný prístav;

v tebe sa všetky bytosti hýbu, lietajú a vlnia.

Nemáme víziu zlatého pohľadu,

aby sme uzreli Tvoju všetko presahujúcu

mystickú Podobu;

Si Poludnie všetkých našich dní,

Nehybný Kormidelník v krutej búrke našej smrti.

```

89. Poselství odevzdanosti

```

Dnes jsi mi dala

poselství odevzdání.

Nabídl jsem Ti

své vlastní květinové srdce.

Se slzami v temné noci,

v neznámé vězeňské cele iluzí,

v domě konečného

už nebudu přebývat.

Vím, že jsi má.

Poznal jsem to, Matko,

ó Královno Věčného.

```

90. Vzývání "Invocation"

```

Nejvyšší, Nejvyšší, Nejvyšší, Nejvyšší!

Klaním se Ti, klaním.

Můj život, Tvůj zlatý Pluh.

Mé cesty Cíl, Tvůj oduševnělý Sen.

Nejvyšší, Nejvyšší, Nejvyšší, Nejvyšší!

Klaním se Ti, klaním.

Nejvyšší, jsem Tvá vroucí Milost.

Můj svět, Světlo Tvých Nohou.

Můj dech, Drak Tvé Vize.

Ty jsi jediná Pravda, jeden Život, jedna Tvář.

Nejvyšší, Nejvyšší, Nejvyšší, Nejvyšší!

Klaním se Ti, klaním. ```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf