1. Absolutno

```

Žádná mysl, žádná podoba, Já jen existuji;

nyní ustala veškerá vůle a myšlenka;

úplný konec tance Přírody,

jsem Tím, koho jsem hledal.

Říše Blaženosti odhalená, nejzazší,

za poznávajícím i poznaným.

Z odpočinku nesmírného konečně se těším;

sám tváří v tvář Jednomu.

Prošel jsem tajné cesty života;

stal jsem se Cílem.

Neměnná Pravda je odhalena;

já jsem cesta, Duše-Bůh.

Můj duch si je vědom všech výšek,

jsem němý v jádru Slunce.

Neměním nic na čas a skutky;

má kosmická hra je skončena. ```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf